KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Se priser Send søknad

Undervisningen i Paris finner sted ved LSI Paris, plassert midt mellom Notre Dame, Louvre og Pompidou-senteret.  Som student ved Kulturakademiet i Paris får du muligheten til å bo og studere i selve hjerte av dette kulturelle, filosofiske og kunstneriske sentrum.

filosofi (exphil)samfunnsfag (exfac)modernitetens idéhistoriefransk

Varighet: høsten 2019: 22. august til 7. november; våren 2020: 20. februar til 7. mai. Det er mulighet for å forlenge oppholdet med tre uker i forkant og/eller etterkant vårsemesteret, og tre uker i etterkant høstsemesteret.

Undervisningsspråk: norsk

Antall uker: 11 (med en friuke) per semester

Antall timer i uken: 3-5 forelesninger på 3x45 minutter 

Friuke: høstferie om høsten og påskeuken om våren

Mulighet for studiestøtte: Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole regnes du ikke som student i utlandet og mottar derfor ikke reisestipend. 

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Undervisningen i fransk er i regi av den parisiske språkskolen LSI Paris. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den fransken du trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Frankrike. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger. Emnet i livssyn og etikk, på programmet våren 2019, og modernitetens idéhistorie vil kunne inngå i mange grader, enten direkte eller som fritt emne. 

Andre studietilbud i Paris

Fransk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) / kr 56 900 (vår)

Fransk språkskole