KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Se priser Send søknad

Undervisningen i Paris finner sted ved LSI Paris, plassert midt mellom Notre Dame, Louvre og Pompidou-senteret.  Som student ved Kulturakademiet i Paris får du muligheten til å bo og studere i selve hjerte av dette kulturelle, filosofiske og kunstneriske sentrum.

Emner Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og fransk (valgfritt)

Antall uker 11 (med en ferieuke) hvert semester i 2019-2020; ca. 12 (med en ferieuke) hvert semester i 2020-2021. Studieoppholdet kan utvides med 3 uker i forkant og/eller etterkant vårsemesteret, og 3 uker i etterkant høstsemesteret.

Varighet våren 2020: 20. februar til 7. mai; høsten 2020: 23. august til 12. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai

Undervisning 9-15t/uken + 80t fransk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (fransk i franskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; forelesere fra LSI Paris i fransk

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend.

Eksamen skriftlig 5 timers eksamen / mappevurdering / digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. januar for våren og 1. august for høsten eller til programmet er fullt

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Undervisningen i fransk er i regi av den parisiske språkskolen LSI Paris. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den fransken du trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Frankrike. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger. Emnet i modernitetens idéhistorie vil kunne inngå i mange grader, enten direkte eller som fritt emne. 

Fra og med høsten 2020 arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program før undervisningen starter.

Andre studietilbud i Paris

Fransk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Pris: kr 63 900 (høst) / kr 46 500 (vår)

Fransk semesterstudium