KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn og kreativ skriving

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2023 / høst 2023 / vår 2024

Se priser Send søknad

Som student ved Kulturakademiet i København får du mulighet til å bo og studere i én av Nordens beste studentbyer. København er byen som har alt!

Emner Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og kurs i kreativ skriving (valgfritt)

Antall uker 14 (med en ferieuke) vår 2023; 13 (med en ferieuke) høst 2023 og vår 2024

Varighet på studieoppholdet i København vår 2023: 7. februar til 16. mai; høst 2023: 22. august til 20. november; vår 2024: 6. februar til 6. mai

Undervisning ca. 9-15t/uken + kreativ skriving

Undervisningsspråk norsk

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen

Eksamen mappevurdering / digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. juni for høsten og 15. desember for våren eller til programmet er fullt

I løpet av studiet i filosofi, samfunn og kreativ skriving arbeider vi oss gjennom mange sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Semesterstudiet består i undervisning i tre emner som alle forbereder deg på en eksamen ved akkreditert høyskole som gir 10 studiepoeng. Studiet består av undervisning i emnene exphil, exfac og modernitetens idéhistorie. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Pico della Mirandola, Dostojevskij, Thomas Mann, Pascal, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Som student kan du også følge et kurs i kreativ skriving.

Exphil:

Hva er sannhet? Hva er virkelighet? Hva er kunnskap? Hva bestemmer om handlingene våre er gode eller onde? Hvordan lever man et godt liv? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exphil. Exphil gir deg en oversikt over filosofihistorien, og du blir kjent med sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche og Sartre. Studiet vekker nysgjerrigheten din, og vil gi deg et rikere perspektiv på verden rundt deg. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exphil er obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Exfac:

Hva er et menneske, og hvordan kan vi forstå samfunnene mennesket lever i? Hva er samfunnsvitenskap? Hvilke teorier, modeller og metoder er det som kjennetegner samfunns- og humanvitenskapen? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exfac. Exfac gir deg en oversikt over samfunns- og humanvitenskapen, og du blir kjent med vitenskapsfilosofi og faghistorie. Studiet vil gi deg nye perspektiver på hva det vil si å være menneske og på samfunnene vi lever i. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exfac er et obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Idéhistorie:

Emnet i idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer – den sentrale forestillingene våre om jeget, viet, verden og gud – forstått opp mot det førmoderne. Du vil bli godt kjent med modernitets- og fornuftskritikken som blant annet tar utgangspunkt i hva det moderne mennesket har mistet eller oversett mens samfunnet har gjennomgått en rivende vitenskapelig og teknologisk utvikling. Modernitetens idéhistorie tar for seg viktige trekk ved moderniteten, slik som menneskets frigjøring fra ytre autoriteter (kirke, folketro, filosofiens og litteraturens mestere og den alminnelige mening), den nyervervede tilliten til menneskets egen fornuft og naturvitenskapens fremvekst. Gjennom lesning av originaltekster og kommentarlitteratur blir du kjent med filosofer og tenkere som Descartes og Pascal, og dermed to linjer i fransk åndsliv, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Du leser også skjønnlitterære forfattere og diktere som Goethe, Dostojevskij og Thomas Mann, og får brynt deg på Freuds psykologiske teorier og kulturkritikk. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng.

Kreativ skriving

Kurset i kreativ skriving gjør deg kjent med og gir deg anledning til å prøve deg på tre-fire ulike tekstsjangre under veiledning. Et generelt hovedmål i undervisningen er å trene opp språkbevisstheten og håndverksmessige ferdigheter i omgangen med språk.

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.

Her finner du praktisk informasjon om filosofi og samfunn

Andre studietilbud i København

Filosofi, samfunn, historie og kreativ skriving

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) og kr 65 500 (vår 2024)

Historie og kreativ skriving