KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2021 / høst 2021 / vår 2022

Se priser Send søknad

Undervisningen i Barcelona finner sted i Seminar Conciliar de Barcelona i Carrer de la Diputació 231. Dette er et utrolig sjarmerende gammelt kloster som ligger rett ved Placa Catalunya.

Emner Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og spansk (valgfritt)

Antall uker ca. 12 (med en ferieuke) hvert semester i 2020-2021. Studieoppholdet kan utvides med 3 uker i etterkant av høst- og vårsemesteret.

Varighet høsten 2020: 6. september til 26. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai; høsten 2021: 29. august til 19. november; våren 2022: 20. februar til 12. mai

Undervisning 9-15t/uken + 60t spansk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (spansk i spanskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; forelesere fra Linguaschools Barcelona

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen.

Eksamen skriftlig 5 timers eksamen / mappevurdering / digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 1. august for høsten og 15. januar for våren eller til programmet er fullt

I løpet av studiet filosofi, samfunn og spansk arbeider vi oss gjennom mange sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Semesterstudiet består i undervisning i tre emner som alle forbereder deg på en eksamen ved akkreditert høyskole som gir 10 studiepoeng. Studiet består av undervisning i emnene exphilexfac og modernitetens idéhistorie. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Pico della Mirandola, Dostojevskij, Thomas Mann, Pascal, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault.

Exphil:

Hva er sannhet? Hva er virkelighet? Hva er kunnskap? Hva bestemmer om handlingene våre er gode eller onde? Hvordan lever man et godt liv? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exphil. Exphil gir deg en oversikt over filosofihistorien, og du blir kjent med sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche og Sartre. Studiet vekker nysgjerrigheten din, og vil gi deg et rikere perspektiv på verden rundt deg. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exphil er obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Exfac:

Hva er et menneske, og hvordan kan vi forstå samfunnene mennesket lever i? Hva er samfunnsvitenskap? Hvilke teorier, modeller og metoder er det som kjennetegner samfunns- og humanvitenskapen? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exfac. Exfac gir deg en oversikt over samfunns- og humanvitenskapen, og du blir kjent med vitenskapsfilosofi og faghistorie. Studiet vil gi deg nye perspektiver på hva det vil si å være menneske og på samfunnene vi lever i. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exfac er et obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Idéhistorie:

Emnet i idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer – den sentrale forestillingene våre om jeget, viet, verden og gud – forstått opp mot det førmoderne. Du vil bli godt kjent med modernitets- og fornuftskritikken som blant annet tar utgangspunkt i hva det moderne mennesket har mistet eller oversett mens samfunnet har gjennomgått en rivende vitenskapelig og teknologisk utvikling. Modernitetens idéhistorie tar for seg viktige trekk ved moderniteten, slik som menneskets frigjøring fra ytre autoriteter (kirke, folketro, filosofiens og litteraturens mestere og den alminnelige mening), den nyervervede tilliten til menneskets egen fornuft og naturvitenskapens fremvekst. Gjennom lesning av originaltekster og kommentarlitteratur blir du kjent med filosofer og tenkere som Descartes og Pascal, og dermed to linjer i fransk åndsliv, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Du leser også skjønnlitterære forfattere og diktere som Goethe, Dostojevskij og Thomas Mann, og får brynt deg på Freuds psykologiske teorier og kulturkritikk. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng.

Spansk:

I tillegg til de poenggivende emnene arrangeres intensivt språkkurs i spansk. Denne undervisningen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle på det sterkeste å følge det, også for lettere å kunne navigere seg gjennom byen og få et større utbytte av oppholdet i Barcelona. Undervisningen i spansk er i regi av den spanske språkskolen Linguaschools Barcelona. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den spansken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Spania.  

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.

Her finner du praktisk informasjon om filosofi, samfunn og spansk

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 og vår 2022

Pris: kr 65 900 (høst 2021) og 62 900 (vår 2022)

Historie og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2021 / vår 2022

Pris: kr 63 900 (vår 2021) / kr 65 900 (vår 2022)

Spansk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 og vår 2022

Pris: kr 65 900 (høst) og kr 48 500 (vår)

Spansk semesterstudium