KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn og TOEFL

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Se priser Send søknad

Som student ved Kulturakademiet i Cambridge får du mulighet til å bo og studere i denne sagnomsuste universitetsbyen, kun en 45 minutters togtur fra London by

Antall timer i uken: 3-4 forelesninger à 3x45 min i uken

Antall uker: 11 (med en friuke)

Varighet: Høsten 2019: 22. august til 7. november; våren 2020: 20. februar til 7. mai. Det er mulighet for å forlenge oppholdet med tre uker i forkant og/eller etterkant vårsemesteret, og tre uker i etterkant høstsemesteret. 

Friuke: høstferie om høsten og påskeuken om våren

Mulighet for studiestøtte: Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend. 

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i REL150 utforsker teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor etikk og livssyn. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger. Studiet i etikk og livssyn vil kunne inngå i mange grader, enten direkt eller som fritt emne. I programmet inngår også et valgfritt forberedelseskurs til TOEFL-testen. TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language. Resultatet av denne testen, som måler evnen til å bruke og forstå det engelske språket slik det blir brukt på universitetsnivå, må legges ved søknader om opptak på engelskspråklige universiteter. Du gjennomgår et forberedelseskurs og blir drillet slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge.