KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn og TOEFL

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Se priser Send søknad

Som student ved Kulturakademiet i Cambridge får du mulighet til å bo og studere i denne sagnomsuste universitetsbyen, kun en 45 minutters togtur fra London by.

Emner Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og TOEFL-forberedelseskurs (valgfritt)

Antall uker 11 (med en ferieuke) hvert semester i 2019-2020; ca. 12 (med en ferieuke) hvert semester i 2020-2021. Studieoppholdet kan utvides med 3 uker i forkant og/eller etterkant vårsemesteret, og 3 uker i etterkant høstsemesteret.

Varighet våren 2020: 20. februar til 7. mai; høsten 2020: 23. august til 12. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai

Undervisning 9-15t/uken + ca. 60t TOEFL-forberedelseskurs (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (engelsk på TOEFL-forberedelseskurs)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; lokale forelesere i engelsk

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend.

Eksamen skriftlig 5 timers eksamen / mappevurdering / digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. januar for våren og 1. august for høsten eller til programmet er fullt

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. I programmet inngår også et valgfritt forberedelseskurs til TOEFL-testen. TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language. Resultatet av denne testen, som måler evnen til å bruke og forstå det engelske språket slik det blir brukt på universitetsnivå, må legges ved søknader om opptak på engelskspråklige universiteter. Du gjennomgår et forberedelseskurs og blir drillet slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger. Emnet i modernitetens idéhistorie vil kunne inngå i mange grader, enten direkte eller som fritt emne. 

Fra og med høsten 2020 arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program før undervisningen starter.