KA_logo_v2

Studietilbud

Fransk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Se priser Send søknad

Liberté, egalité, fraternité, Victor Hugo, Stendhal, Bataille, Baudelaire, Proust, de Beauvoir, Sartre, Barthes, Deleuze, Kristeva, Perecs og Le Clézio. Fransk er ikke bare et av verdens vakreste språk, det har også gitt oss rammene for vår tenkning i dag, og er et språk som åpner en hel verden, der vi kan forstå vår historie, oss selv og andre. 

Antall uker ca. 12 (med en ferieuke). Semesteret kan utvides med tre uker i etterkant av siste undervisningsdag både høst og vår.

Varighet høsten 2020: 7. september til 26. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai; høsten 2020: 29. august til 19. november; våren 2022: 20. februar til 12. mai

Undervisning i Paris 6-20 timer i uken (i tillegg kommer ca. 7 timer i uken med nettundervisning)

Lærer fransklærere ved LSI Paris

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend. Se https://www.kulturakademiet.no/l%C3%A5nekassen

Forkunnskap Det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Eksamen Muntlig/skriftlig 5 timer

Søknadsfrist 15. april. Det gis betinget opptak også etter 15. april.

Fransk snakkes daglig av 220 millioner mennesker verden over og er morsmål for 80 millioner mennesker. Årsstudium i fransk vil gi deg en særegen internasjonal profil som kan åpne dører til mange spennende arbeidsmuligheter og videre studier. Studiet i fransk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig fransk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om franskspråklig litteratur, frank kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Frankrikes samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer i Paris er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til fire eksamener som hver gir 15 studiepoeng og til sammen 60 studiepoeng over et år. Studentene i fransk melder seg på nettstudium i fransk og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at man må følge undervisning på nett, obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt.

Andre studier i Paris

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (høst 2020 / vår 2021)

Fransk semesterstudium