KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og engelsk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2024 / vår 2025

Se priser Send søknad

Som student ved Kulturakademiet i London får du mulighet til å bo og studere i en av Europas mest spennende byer.

Emner historie, engelsk (valgfritt)

Antall uker 13 (med en ferieuke)

Varighet på studieoppholdet i London 6. februar til 6. mai 2024; 4. februar til 4. mai 2025

Undervisning historie: ca. 9 t/uken + nettundervisning i regi av akkreditert høyskole + 45t engelsk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (engelsk på kurset i engelsk)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; lærer ved språkskole eller Kulturakademiets egen språklærer i engelsk

Friuke påskeuken om våren

Studiestøtte du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen.

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. desember eller til programmet er fullt

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted.

Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening. Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener i regi av akkreditert høyskole, hver gir 15 studiepoeng og til sammen 30 studiepoeng. Studentene i historie melder seg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300-1536 og 1536-1870.

Engelsk:

Studenter i engelsk kan velge mellom å følge et kurs i engelsk på sitt nivå og et forberedelseskurs til TOEFL-test. TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language. Resultatet av denne testen, som måler evnen til å bruke og forstå det engelske språket slik det blir brukt på universitetsnivå, må legges ved søknader om opptak på engelskspråklige universiteter. Du kan gjennomgå et forberedelseskurs og blir drillet slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge.

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.

Her finner du praktisk informasjon om semesterstudiet i historie og engelsk

Andre studier i London

Filosofi, samfunn, historie og engelsk

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77 800 (høst 2024) og kr 57 800 (vår 2025)

Filosofi, samfunn og engelsk