KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og italiensk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2022 / vår 2023

Se priser Send søknad

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere, i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya, der helgenen Francesca bodde på 1400-tallet. I tillegg har vi undervisning hos Casa Internazionale delle Donne, et fantastisk hus der italiensk kvinnekamp har blitt kjempet i mange tiår.

Emner historie, italiensk (valgfritt)

Antall uker ca. 12 (med en ferieuke) våren 2022. 14 (med en ferieuke) våren 2023

Varighet våren 2022: 20. februar til 12. mai; våren 2023: 7. februar til 16. mai

Undervisning historie: ca. 9 t/uken + nettundervisning i regi av akkreditert høyskole + 45t italiensk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (italiensk i italienskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; forelesere fra Scuola Leonardo da Vinci i italiensk

Friuke påskeuken om våren

Studiestøtte du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen.

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. desember eller til programmet er fullt

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted.

Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening. Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener i regi av akkreditert høyskole, hver gir 15 studiepoeng og til sammen 30 studiepoeng. Studentene i historie melder seg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300-1536 og 1536-1870. 

Italiensk:

I tillegg til de poenggivende emnene arrangerer Kulturakademiet introduksjonskurs i italiensk for studentene. Denne undervisningen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle på det sterkeste å følge det, også for lettere å kunne navigere seg gjennom byen og få et større utbytte av oppholdet i Roma. For studenter som allerede har noe kunnskap i italiensk er undervisningen i regi av den romerske språkskolen Leonardo da Vinci. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den italiensken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Italia.

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.

Her finner du praktisk informasjon om semesterstudiet i historie og italiensk

Andre studier i Roma

Filosofi, samfunn, historie og italiensk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og italiensk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2022 / høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 65 900 (vår 2022) / kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Italiensk semesterstudium språkskole