KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og italiensk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / vår 2021

Se priser Send søknad

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere, i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya, der helgenen Francesca bodde på 1400-tallet.

Emner historie, italiensk (valgfritt)

Antall uker 11 (med en friuke) våren 2020; ca. 12 (med en friuke) våren 2021

Varighet våren 2020: 20. februar til 7. mai; våren 2021: 14. februar til 6. mai. Det er mulighet for å forlenge oppholdet med tre uker i forkant og/eller etterkant.

Undervisning historie: ca. 3 forelesninger à 3x45 min i uken + nettundervisning; italiensk: 3 uker med 20t/uken (valgfritt)

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend.

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Undervisningen i italiensk er i regi av den romerske språkskolen Leonardo da Vinci. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den italiensken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Italia. Emnene i historie vil kunne inngå i årsenheter eller bachelorgrader i historie og i mange andre grader, enten direkte eller som frie emner. 

Andre studier i Roma

Filosofi, samfunn, historie og italiensk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Pris: kr 63 900 (høst) og 60 900 (vår)

Filosofi, samfunn og italiensk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (høst 2020 / vår 2021)

Italiensk semesterstudium