KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og kreativ skriving

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2024

Se priser Send søknad

Som student ved Kulturakademiet i København får du mulighet til å bo og studere i én av Nordens beste studentbyer. København er byen som har alt!

Emner historie og kreativ skriving (frivillig)

Antall uker 13 (med en ferieuke)

Varighet på studieoppholdet i København våren 2024: 6. februar til 6. mai

Undervisning historie: ca. 9 t/uken + nettundervisning i regi av akkreditert høyskole + kreativ skriving (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet

Friuke påskeuken om våren

Studiestøtte du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen.

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. desember eller til programmet er fullt

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted.

Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening. Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener i regi av akkreditert høyskole, hver gir 15 studiepoeng og til sammen 30 studiepoeng. Studentene i historie melder seg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300-1536 og 1536-1870.

Kreativ skriving

Kurset i kreativ skriving gjør deg kjent med og gir deg anledning til å prøve deg på tre-fire ulike tekstsjangre under veiledning. Et generelt hovedmål i undervisningen er å trene opp språkbevisstheten og håndverksmessige ferdigheter i omgangen med språk.

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.

Her finner du praktisk informasjon om semesterstudiet i historie og kreativ skriving

Andre studier i København

Filosofi, samfunn, historie og kreativ skriving

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) og kr 65 500 (vår 2024)

Filosofi, samfunn og kreativ skriving