KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / vår 2021

Se priser Send søknad

Undervisningen i Barcelona finner sted i Seminar Conciliar de Barcelona i Carrer de la Diputació 231. Dette er et utrolig sjarmerende gammelt kloster som ligger rett ved Placa Catalunya.

Emner historie, spansk (valgfritt)

Antall uker 11 (med en friuke) våren 2020; ca. 12 (med en friuke) våren 2021

Varighet våren 2020: 20. februar til 7. mai; våren 2021: 14. februar til 6. mai. Det er mulighet for å forlenge oppholdet med tre uker i forkant og/eller etterkant.

Undervisning historie: ca. 3 forelesninger à 3x45 min i uken + nettundervisning; spansk: 3 uker med 20t/uken (valgfritt)

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend.

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Undervisningen i spansk er i regi av den spanske språkskolen International House. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den spansken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Spania. Emnene i historie vil kunne inngå i årsenheter eller bachelorgrader i historie og i mange andre grader, enten direkte eller som frie emner. 

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Pris: kr 63 900 (høst) og 60 900 (vår)

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (høst 2020 / vår 2021)

Spansk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Pris: kr 63 900 (høst) og kr 46 500 (vår)

Spansk semesterstudium