KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2022

Se priser Send søknad

Undervisningen i Barcelona finner sted i Seminar Conciliar de Barcelona i Carrer de la Diputació 231. Dette er et utrolig sjarmerende gammelt kloster som ligger rett ved Placa Catalunya.

Emner historie, spansk (valgfritt)

Antall uker ca. 12 (med en friuke) våren 2021. Det er mulighet for å forlenge oppholdet med tre uker i etterkant.

Varighet våren 2022: 20. februar til 12. mai

Undervisning historie: ca. 3 forelesninger à 3x45 min i uken + nettundervisning; spansk: 3 uker med 20t/uken (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (spansk i spanskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; forelesere fra Linguaschools Barcelona

Friuke påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen.

Søknadsfrist 15. januar for våren eller til programmet er fullt

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted.

Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening. Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener i regi av akkreditert høyskole hver gir 15 studiepoeng og til sammen 30 studiepoeng. Studentene i historie melder seg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300-1536 og 1536-1870. 

Spansk:

I tillegg til de poenggivende emnene arrangeres intensivt språkkurs i spansk. Denne undervisningen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle på det sterkeste å følge det, også for lettere å kunne navigere seg gjennom byen og få et større utbytte av oppholdet i Barcelona. Undervisningen i spansk er i regi av den spanske språkskolen Linguaschools Barcelona. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den spansken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Spania.  

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.

Her finner du praktisk informasjon om semesterstudiet i historie og spansk

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 og vår 2022

Pris: kr 65 900 (høst 2021) og 62 900 (vår 2022)

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 / vår 2022

Pris: kr 63 900 (vår 2021) / kr 65 900 (høst 2021 / vår 2022)

Spansk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 og vår 2022

Pris: kr 65 900 (høst) og kr 48 500 (vår)

Spansk semesterstudium