KA_logo_v2

Studietilbud

Spansk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Se priser Send søknad

Cervantes, Allende, Borges, Vallejo, Neruda og Márquez. Spania har gitt oss romanen, og det spanske språket har gitt oss tanker og tekster helt utenom det vanlige. Spansk er et språk som betegner en mengde språkvarianter, og speiler en de komplekse forholdene i Spania og andre spansktalende lands historie. 

Antall undervisningstimer i uken: 9-12 timer (i tillegg kommer ca. 7 timer i uken med nettundervisning)

Antall uker: 11 (med en ferieuke) hvert semester

Varighet: Høsten 2019: 22. august til 7. november; våren 2020: 20. februar til 7. mai. Oppholdet kan utvides med tre uker i etterkant høstsemesteret og tre uker i forkant og/eller etterkant om våren.

Friuke: høstferie om høsten og påskeuken om våren

Forkunnskap: Det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Mulighet for studiestøtte: Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk, høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend. 

Spansk er et av verdens mest utbredte språk, og 470 millioner mennesker har det som morsmål. Årsstudium i spansk vil gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier. Studiet i spansk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig spansk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om spanskspråklig litteratur, spansk kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Spanias samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer i Barcelona er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener hvert semester som hver gir 15 studiepoeng og til sammen 60 studiepoeng over et år. Studentene i spansk melder seg på nettstudium i spansk og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at man må følge undervisning på nett, obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt.

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2019 / høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Filosofi, samfunnsfag, historie og spansk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) og 54 900 (vår)

Spansk språkskole

Varighet: ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: vår 2019 / høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 39 500

Historie og spansk