KA_logo_v2

Studietilbud

Spansk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Se priser Send søknad

Cervantes, Allende, Borges, Vallejo, Neruda og Márquez. Spania har gitt oss romanen, og det spanske språket har gitt oss tanker og tekster helt utenom det vanlige. Spansk er et språk som betegner en mengde språkvarianter, og speiler de komplekse forholdene i Spania og andre spansktalende lands historie. 

Antall uker ca. 12 (med en ferieuke). Oppholdet kan utvides med tre uker i etterkant av siste undervisningsdag både høst og vår

Varighet høsten 2020: 6. september til 26. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai; høsten 2020: 29. august til 19. november; våren 2022: 20. februar til 12. mai

Undervisning i Barcelona 6-20 timer i uken (i tillegg kommer ca. 7 timer i uken med nettundervisning)

Lærer spansklærere ved International House Barcelona / spansklærer ved Kulturakademiet

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend. Se https://www.kulturakademiet.no/l%C3%A5nekassen

Forkunnskap Det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Eksamen skriftlig 4 og 5 timers eksamen/mappevurdering/muntlig

Søknadsfrist 15. april. Det gis betinget opptak også etter 15. april.

Spansk er et av verdens mest utbredte språk, og 470 millioner mennesker har det som morsmål. Årsstudium i spansk vil gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier. Studiet i spansk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig spansk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om spanskspråklig litteratur, spansk kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Spanias samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer i Barcelona er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til 6 eksamener som hver gir 10 studiepoeng og til sammen 60 studiepoeng over et år. Studentene i spansk melder seg på nettstudium i spansk og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at man må følge undervisning på nett, obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt.

Her finner du praktisk informasjon om årsstudiet i spansk

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (høst 2020 / vår 2021)

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Pris: kr 63 900 (høst) og 60 900 (vår)

Spansk semesterstudium

Varighet: ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 39 500 (vår 2020) / kr 42 500 (høst 2020 / vår 2021)

Historie og spansk