KA_logo_v2

Studietilbud

Spansk årsstudium

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: opptak stengt

Se priser Send søknad

Fra høsten 2022 vil vi ikke lenger ta opptak på årsstudier i spansk. Dersom du ønsker undervisning i spansk kan vi tilby semesterstudier.

Antall uker ca. 12 (med en ferieuke). Oppholdet kan utvides med tre uker i etterkant av siste undervisningsdag både høst og vår

Varighet høsten 2021: 29. august til 18. november; våren 2022: 20. februar til 12. mai; fra høsten 2022 vil ikke programmet tilbys

Undervisning i Barcelona 6-20 timer i uken (i tillegg kommer ca. 7 timer i uken med nettundervisning)

Lærer spansklærere ved Linguaschools Barcelona/ spansklærer ved Kulturakademiet

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se https://www.kulturakademiet.no/lånekassen

Forkunnskap det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Eksamen skriftlig 4 og 5 timers eksamen/mappevurdering/muntlig

Søknadsfrist Opptak stengt

Spansk er et av verdens mest utbredte språk, og 470 millioner mennesker har det som morsmål. Årsstudium i spansk vil gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier. Studiet i spansk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig spansk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om spanskspråklig litteratur, spansk kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Spanias samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer i Barcelona er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til 6 eksamener som hver gir 10 studiepoeng og til sammen 60 studiepoeng over et år. Studentene i spansk melder seg på nettstudium i spansk og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at man må følge undervisning på nett, obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt.

Her finner du praktisk informasjon om årsstudiet i spansk

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Spansk semesterstudium språkskole

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 45 500 (høst 2022 og vår 2023)

Historie og spansk