KA_logo_v2

Studietilbud

Tysk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Se priser Send søknad

Durch, für, gegen, ohne, um. Goethe, Kafka, Brecht, Hermann, Beethoven, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Schönberg, Beuys, Heidegger, Adorno. Tysk tenkning og kulturhistorie har hatt massiv påvirkningskraft. I Norge snakker vi norsk, men vi tenker tysk. For å forstå Europa og for å forstå oss selv må vi forstå Tyskland.

Antall undervisningstimer i Berlin i uken: 9-12 timer (i tillegg kommer ca. 7 timer i uken med nettundervisning)

Antall uker: 11 (med en ferieuke) hvert semester

Varighet: høsten 2019: 22. august til 7. november; våren 2020: 20. februar til 7. mai.Oppholdet kan utvides med tre uker i etterkant høstsemesteret og tre uker i forkant og/eller etterkant om våren.

Friuke: høstferie om høsten og påskeuken om våren

Forkunnskap: Det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Eksamen: Skriftlig 5 timers eksamen/mappevurdering/muntlig

Eksamensted: Halden (for skriftlig eksamen)

Søknadsfrist: 15. april

Mulighet for studiestøtte: Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk, høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend. 

Tysk er morsmål for 100 millioner i Europa. Det er det nest mest etterspurte fremmedspråket av norske bedrifter samtidig som Tyskland er en av Norges fremste handelspartnere. Studiet i tysk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig tysk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om tyskspråklig litteratur, tysk kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Tysklands samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer i Berlin er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til tre eksamener hvert semester som hver gir 10 studiepoeng og til sammen 60 studiepoeng over et år. Studentene i tysk melder seg på nettstudium i tysk og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at man må følge undervisning på nett, obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt.

Andre studier i Berlin

Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) og 54 900 (vår)

Filosofi, samfunn og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2019 / høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Historie og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Tysk språkskole