KA_logo_v2

Studietilbud

Tysk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Se priser Send søknad

Durch, für, gegen, ohne, um. Goethe, Kafka, Brecht, Hermann, Beethoven, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Schönberg, Beuys, Heidegger, Adorno. Tysk tenkning og kulturhistorie har hatt massiv påvirkningskraft. I Norge snakker vi norsk, men vi tenker tysk. For å forstå Europa og for å forstå oss selv må vi forstå Tyskland.

Antall uker ca. 12 uker (med en ferieuke). Oppholdet kan utvides med tre uker i etterkant av siste undervisningsdag både høst og vår

Varighet høsten 2020: 6. september til 26. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai; høsten 2021: 29. august til 19. november; våren 2022: 20. februar til 12. mai

Undervisning i Berlin 6-20 timer i uken (i tillegg kommer ca. 7 timer i uken med nettundervisning)

Lærer tysklærere ved GLS Sprachschule

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend. Se https://www.kulturakademiet.no/l%C3%A5nekassen

Forkunnskap Det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole

Eksamen skriftlig 5 timers eksamen/mappevurdering/muntlig

Søknadsfrist 15. april. Det gis betinget opptak også etter 15. april

Tysk er morsmål for 100 millioner i Europa. Det er det nest mest etterspurte fremmedspråket av norske bedrifter samtidig som Tyskland er en av Norges fremste handelspartnere. Studiet i tysk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig tysk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om tyskspråklig litteratur, tysk kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Tysklands samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer i Berlin er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til tre eksamener hvert semester som hver gir 10 studiepoeng og til sammen 60 studiepoeng over et år. Studentene i tysk melder seg på nettstudium i tysk og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at man må følge undervisning på nett, obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt.

Her finner du praktisk informasjon om årsstudiet i tysk

Andre studier i Berlin

Filosofi, samfunn, historie og tysk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Pris: kr 63 900 (høst) og 60 900 (vår)

Filosofi, samfunn og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (høst 2020 / vår 2021)

Historie og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (vår 2021)

Tysk semesterstudium