KA_logo_v2

Våre studier

TOEFL-forberedelseskurs

TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language. Resultatet av denne testen, som måler evnen til å bruke og forstå det engelske språket slik det blir brukt på universitetsnivå, må legges ved søknader om opptak på engelskspråklige universiteter. Du gjennomgår et intensivt forberedelseskurs over 3 uker og blir drillet slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge.

Antall timer i semesteret: ca. 60. Hver time er på 45 min. 

Lærer: lokale engelsklærere

Undervisningsperioder: Undervisningen foregår intensivt over tre uker med fire timers undervisning hver dag.

Kurset avsluttes ikke med eksamen. I etterkant av kurset kan man gjennomføre kurset enten i Cambridge eller ved andre godkjente testsentre. P.t. koster det $275 å ta TOEFL-testen, og du kan melde deg opp til testen via www.ets.org.

Kurset er valgfritt for studenter ved Kulturakademiet i Cambridge. 

Studietilbud som inkluderer TOEFL-forberedelseskurs

Filosofi, samfunn og engelsk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)