KA_logo_v2

For søkere

Vanlige spørsmål

Hvilke forkunnskaper må jeg ha for å kunne studere ved Kulturakademiet?Du må ha generell studiekompetanse, det vil si ha fullført videregående utdanning eller tilsvarende, før studiene starter. Les gjerne mer om hva generell studiekompetanse er her.

Når er søknadsfristen?

Vi har løpende opptak frem til 15. juni for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret, forutsatt at det er ledige studieplasser. Siden vi har et begrenset antall studieplasser, kan opptaket til enkelte av våre studiesteder bli stengt før de nevnte fristene. Vi anbefaler deg derfor å søke så tidlig som mulig. Er det ledige plasser på et studiested, kan vi i noen tilfeller ta restopptak i juli og januar.

Hvilket språk foregår undervisningen på?

All undervisning foregår på norsk. Språkundervisningen i italiensk, spansk, tysk, fransk og engelsk er imidlertid i regi av lokale lærere og foregår derfor i utgangspunktet på henholdsvis italiensk, spansk, tysk, fransk og engelsk, noe som gjør læringen mer effektiv.

For studenter på studieprogrammene "Filosofi, samfunn og språk", "Filosofi, samfunn, historie og språk" og "Historie og språk" i Roma, arrangerer vi vårt eget intensivkurs i italiensk for nybegynnere, med undervisning både på norsk og italiensk.

Hvordan søker jeg opptak ved Kulturakademiet?

Du fyller ut søknadsskjemaet som du finner her.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden min?

Vanligvis behandler vi søknader ganske raskt, slik at du får svar på e-post i løpet av 2-5 dager.

Hvilke former og nivå for språkundervisning kan fås ved Kulturakademiet?

Her kan du lese mer om ulike språkkurs i Roma, Barcelona, Berlin, Paris og London.

Er det flest jenter eller gutter som reiser?

Vanligvis er det flest jenter, men vi ønsker at det skal være like mange gutter som jenter. Flere av de siste høstsemestrene har det vært omtrent like mange gutter og jenter.

Kan jeg bli kjent med dem jeg skal studere sammen med før avreise?

Vi etablerer Facebook-grupper for hvert studiested. Når du har takket ja til din studieplass, kan du melde deg inn i din gruppe. Dette gir deg muligheten til å bli kjent med medstudenter allerede før avreise til studiestedet.

Når er avreise til og hjemreise fra studiestedet?

Om høsten er avreise til studiestedet i slutten av august og hjemreise i slutten av november. Om våren er avreise litt ut i februar og hjemreise i midten av mai.

Hvor langt er et semester?

Selve oppholdet på ditt studiested varer i 14 uker hvert semester. For studenter på programmene "Filosofi, samfunn og språk", "Filosofi, samfunn, historie og språk" og "Historie og språk", vil semesteret alltid være lengre enn de 14 ukene man oppholder seg på studiestedet. Før semesterstart må det gjennomføres et faglig forprogram. I tillegg avlegges siste eksamen ofte noen uker etter at oppholdet på studiestedet er avsluttet.

Jeg er kommet inn på et bachelorprogram, men ønsker å studere et semester ved Kulturakademiet først. Kan jeg det?

Ja, det kan du. Det kan være fint for deg å vite at det er mulig å utsette studieopptaket med ett semester på de aller fleste bachelorprogrammer. Det eneste du må gjøre, er å fylle et standardisert skjema som du normalt finner på nettsiden til lærestedet. Det vil si at du f.eks. kan starte på bachelorprogrammet etter jul i stedet for til høsten.

Hvor mange studiepoeng får jeg?

Merk deg at du, for å få studiepoeng, må registrere deg og ta eksamen ved en høyskole. Kulturakademiet hjelper deg med registreringen. Undervisningen på semesterstudiet kan da lede til 30 studiepoeng, mens undervisningen på årsstudiet kan lede til 60 studiepoeng. Dette tilsvarer normal studieprogresjon. Studiepoeng er noe annet enn skolepoeng. 30 studiepoeng gir 1 tilleggspoeng i ordinær kvote, noe du kan lese mer om hos Samordna opptak.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet selv om jeg allerede er inne på et studieprogram ved et universitet eller en høgskole?

Ja, det kan du. I de fleste tilfeller kan du søke om utsettelse på studieprogrammet. Exphil og exfac er også obligatorisk del av mange studieprogrammer. Dersom du følger undervisning i disse emnene hos oss og tar eksamen ved en høyskole, kan de derfor ofte inngå i studieprogrammet ditt, slik at du får tilbrakt et semester i utlandet samtidig som du har full studieprogresjon. De andre fagene vi tilbyr undervisning i, kan også ofte inngå i en grad som frie emner.

Kan jeg studere et helt år ved Kulturakademiet?

Det kan du. Vi tilbyr årsstudier på alle våre studiesteder. Se vårt studietilbud her.

Hvor stor vil klassen være?

Det vil variere noe fra semester til semester og fra studiested til studiested. Normalt er vi 15 - 50 studenter, men noen ganger er vi så mange som 80 - 100.

Hva blir man etter studier ved Kulturakademiet?

Studier ved Kulturakademiet innebærer at du får reist og opplevd verden, samtidig som du fordyper deg i spennende humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Til sammen gir dette deg videre perspektiver på verden rundt deg, som du vil få god bruk for uansett hva du tenker å gjøre videre. På studiestedene er vi også opptatt av å gi deg verktøyene du trenger videre i studiene, som for eksempel god studieteknikk og god skriveteknikk. Studenter ved Kulturakademiet blir lærere, økonomer, jurister, sykepleiere, psykologer, leger, forskere, ingeniører og mye annet!

Kan jeg studere ved Kulturakademiet når jeg kommer fra Sverige, Danmark eller Island?

Ja, det kan du. Du må imidlertid ha fullført videregående skole og dermed ha studiekompetanse. Prosessen er i så fall slik: (1) Du søker og får opptak hos oss; (2) du fyller ut skjema for godkjenning av studiekompetanse/oppmelding til eksamen så snart det blir lagt ut på hjemmesiden vår (ca. 15. juni for høstsemesteret / ca. 15. desember for vårsemesteret) og sender inn vitnemål fra din videregående skole. Du søker om studiestøtte i ditt hjemland. Det sendes bekreftelse fra opptakskontoret på at du er eksamensoppmeldt i emner som gir 30 studiepoeng osv. til de som er ansvarlig for studiestøtte i hjemlandet ditt. Svenske studenter finner nærmere informasjon om krav til tidligere utdanning her. Danske studenter finner nærmere informasjon om krav til tidligere utdanning her.

Kan vi bo sammen?Hvis du ønsker å reise sammen med venner eller kjæreste, vil det ikke være noe problem å få bo sammen. I Roma, Barcelona, Berlin og London innkvarteres dere i hovedsak fire-seks sammen i leiligheter, to på hvert rom. I Paris bor man to og to sammen på rom i et internasjonalt studenthus. I forkant av semesterstart vil du bli tilsendt et skjema der du kan registrere hvorvidt du ønsker å bo i regi av Kulturakademiet, samt hvem du evnt. ønsker å bo sammen med. 

Dersom du reiser alene, vil du bli innkvartert sammen med noen som vi mener at du vil passe godt sammen med ut fra den informasjonen vi har mottatt.

Er det skummelt å reise alene?

Veldig mange velger å reise alene. Det er ikke skummelt! Du vil bo sammen med andre trivelige studenter som er i samme situasjon som deg selv, og møte mange nye mennesker på studiestedet, både blant de andre studentene, lokalbefolkningen og andre reisende. Våre ansatte på studiestedet vil også passe på deg og sørge for at du har det fint. Vi vil alltid være tilgjengelige for en prat dersom det skulle dukke opp noen problemer.

Hva slags klær bør jeg ha med meg?Det er ingen grunn til å ta med seg for mye klær. Pakk de klærne du vanligivs bruker i Norge. Selv om det er et noe varmere klima enn i Norge på flere av våre studiesteder, kan det lønne seg å ha med seg en varm jakke til kjøligere kvelder. Oppdager du at du har glemt noe, er det ikke noe problem å finne de klærne du måtte trenge hverken i Roma, Barcelona, Berlin, Paris eller London.

Vil jeg få tilgang til Internett?Leilighetene er normalt utstyrt med internett-tilgang.

Hvor mye lommepenger bør jeg ha med meg?

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye lommepenger det er behov for. Erfaringsmessig viser det seg at studentene har veldig forskjellig forbruksmønster. Noen bruker mye penger, andre er mer forsiktige. Vi mener det burde være mulig å klare seg fint på studiestedene for kr 5 000 NOK i måneden. Mange av studentene våre jobber en god del før avreise (i sommerferien eller juleferien) for å kunne unne seg litt ekstra i løpet av oppholdet.

Kan emnene du får undervisning i, inngå i graden ved andre høgskoler og universiteter enn de som arrangerer eksamen?

Ja. Exphil og Exfac er faktisk obligatorisk i veldig mange studieprogrammer og grader. Vi tilbyr undervisning i varianter av Exphil og Exfac som blir godkjent av andre høgskoler og universiteter enn de som arrangerer eksamen. Andre emner du tar hos oss, vil kunne inngå i en grad hos andre utdanningsinstitusjoner enn de som arrangerer eksamen, som frie eller valgfrie emner eller som ordinære emner. De fleste studieprogrammer har rom for enkelte frie emner. Merk at vi tilbyr den samfunnsvitenskapelige varianten av Exfac. Noen studieretninger har sin egen Exfac, f.eks. jus.

Er det mulig å ordne innkvartering på studiestedet selv?

Ja, det er det, men da er det veldig viktig at du gir oss beskjed så fort som mulig og senest to måneder før avreise.

Må jeg studere alle emnene, eller kan jeg melde meg på bare ett eller to emner?

Du må følge undervisning i alle emnene som tilhører en studiemodul. Dersom du ikke ønsker å ta eksamen, kan du imidlertid melde deg av eksamen i henhold til avmeldingsfrist.

Hva slags studiemateriell trenger jeg?

Du trenger pensumbøkene som du finner her. I språkundervisningen vil du få utdelt en del studiemateriell, men vi anbefaler alle å skaffe seg ordbok og grammatikkbok.

Må jeg søke gjennom Samordna opptak for å kunne være med til Roma, Barcelona, Berlin, Paris eller London?

Nei, det er ikke nødvendig. Opptak på programmene som Kulturakademiet tilbyr undervisning i, foregår lokalt og uavhengig av Samordna opptak.

Når sender jeg søknad om studiestøtte til Lånekassen?

Behandlingstiden hos Lånekassen er kortet betraktelig ned, så det er mer enn tidsnok å sende søknad et par måneder før avreise. Normalt er behandlingstiden 2-3 dager. Det er viktig at du venter med å sende søknaden til Lånekassen til du har fått beskjed fra oss om hvordan søknaden skal fylles ut.

Hvor lang tid pågår studiet ved Kulturakademiet?

Studieoppholdet varer i ett til to semestre, avhengig av om du er semester- eller årsstudent. Hvert semester på studiestedet varer i 14 uker. Er du student på studieprogrammene "Filosofi, samfunn og språk", "Filosofi, samfunn, historie og språk", eller "Historie og språk", må du belage deg på at det faglige opplegget starter ca. fire uker før avreise til studiestedet, og at siste eksamen ofte avlegges noen uker etter at du har avsluttet studieoppholdet i utlandet.

Hva er gjennomsnittsalderen for studenter ved Kulturakademiet?

De fleste studentene våre er mellom 19 og 22 år gamle, men det er som regel med flere studenter opp til 25-28. Vi har også hatt med oss enkelte studenter over 50.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet når jeg er 50+?

Ja, det kan du. Vi syns det er fint for gruppen at det er med studenter i ulike aldersgrupper, og inntrykket vårt er at studentene over 50 har hatt stort utbytte av studieoppholdet sitt. Vi anbefaler imidlertid at du bor i egen leilighet. Kontakt oss, så kan vi gi deg e-postadressen til en tidligere student på din alder som kan fortelle om sin erfaring.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet når jeg har barn?

Ja, det kan du. Flere av oss som driver skolen, har eller har hatt med oss barn til utlandet, og kan gi deg tips om hvordan du best bør ordne deg. Vi vil imidlertid anbefale deg at du bor i en egen leilighet. Kontakt oss hvis du har noen spørsmål om dette.

Kan jeg ha overnattingsbesøk i leiligheten?

Nei, det kan du dessverre ikke. Det har å gjøre med avtalene våre med utleiefirmaene og hensynet til samboere i leiligheten. For andre regler vedrørende leiligheter, les studentreglementet.

Får jeg stipend fra Lånekassen?

For å få stipend fra Lånekassen må du, i tillegg til å være oppmeldt til høyskoleeksamen, være borteboer, noe du er i kraft av å bo i Roma, Barcelona, Berlin, Paris eller London. Pass på at du oppgir semesteradressen din i utlandet i søknaden til Lånekassen. Vi opplyser deg om denne adressen i god tid. Du må også bestå eksamen. Støtten fra Lånekassen er i utgangspunktet et lån, og blir først omgjort til stipend ved bestått eksamen. Det trenger derfor ikke å være noe galt dersom brevet fra Lånekassen ikke nevner at du har fått innvilget stipend. For å få maksimalt stipend må du være borteboer hele semesteret. Les mer på Lånekassens side. Merk deg at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent, men som student ved et norsk studiested, i og med at eksamen blir arrangert av en norske høyskole. Les også mer om mulig studiestøtte her.