KA_logo_v2

For søkere

Vanlige spørsmål

Hvilke forkunnskaper må jeg ha for å kunne studere ved Kulturakademiet?Du må ha generell studiekompetanse, det vil si ha fullført videregående utdanning eller tilsvarende, før studiene starter. Les gjerne mer om hva generell studiekompetanse er her.

Når er søknadsfristen?

Det er fortløpende opptak på skolene våre, helt opp til studiestart. Siden vi bare har et visst antall plasser, er imidlertid sjansen for å få opptak større jo tidligere du søker. Unntaket er årsstudiene i tysk, fransk og spansk der søknadsfrist er 1. april. Les mer om frister her.

Hvilket språk foregår undervisningen på?

All undervisning foregår på norsk. Språkundervisningen i italiensk, spansk, tysk, fransk og engelsk er imidlertid i regi av lokale lærere og foregår derfor i utgangspunktet på henholdsvis italiensk, spansk, tysk, fransk og engelsk, noe som gjør læringen mer effektiv. 

Hvordan søker jeg opptak ved Kulturakademiet?

Du fyller ut søknadsskjemaet som du finner her.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden min?

Vanligvis behandler vi søknader ganske raskt, slik at du får svar på e-post i løpet av 2-5 dager.

Hvilke former og nivå for språkundervisning kan få ved Kulturakademiet?

Her kan du lese mer om ulike språkkurs i Roma, Barcelona, Berlin, Paris og Cambridge.

Er det flest jenter eller gutter som reiser?

Vanligvis er det flest jenter, men vi ønsker at det skal være like mange gutter som jenter. Flere av de siste høstsemestrene har det vært omtrent like mange gutter og jenter.

Kan jeg bli kjent med dem jeg skal studere sammen med før avreise?

Vi etablerer facebook-grupper for studenter i Roma, Barcelona, Berlin, Paris, Cambridge og København. Når du har fått studieopptak, kan du melde deg inn i din gruppe, hvilket gir deg muligheten til å bli kjent med medstudenter allerede før avreise til studiestedet. 

Når er avreise til og hjemreise fra studiestedet?

Om høsten er avreise til studiestedet i slutten av august og hjemreise litt ut i november. Om våren er avreise litt ut i februar og hjemreise i mai. Språkskolestudenter blir 3 uker lenger enn øvrige studenter i november og mai. Det er mulig også for andre studenter å utvide studieoppholdet sitt med 3 uker i november og 3 uker før semesterstart på studiestedet i januar/februar og etter semesteravslutningen på studiestedet i mai.

Hvor langt er et semester?

Det er avhengig av hvilket program man er på. Semesteret er også alltid lenger enn den tiden man oppholder seg på studiestedet. Semesterstudiene i "Filosofi, samfunn og språk", "Filosofi, samfunn og kreativ skriving" og "Historie og språk" samt semestrene på årsstudiene gjennomføres på studiestedet i løpet av 11 uker, men man har anledning til å utvide studieoppholdet med 3 - 6 uker om høsten, slik at man kan være borte i 14 eller 17 uker. På semesterstudiet "Filosofi, samfunn og språk" og "Filosofi, samfunn og kreativ skriving" er det også et forprogram med leseliste og oppgaver som skal besvares. Dette publiseres ca. 6 uker før programstart på studiestedet, og skoleeksamen i exphil er ca. 4 uker etter programslutt på studiestedet. Det vil si at semesteret på programmet "Filosofi, samfunn og språk" og "Filosofi, samfunn og kreativ skriving" er på ca. 21 uker mens man er 11, 14 eller 17 uker på studiestedet. På programmet "Historie og språk" starter også nettundervisningen ca. 6 uker før undervisningsstart i utlandet. Det samme gjelder for andresemestrene på årsstudiene i språk. Tar man språkskoleundervisningen, er man borte i 14 uker, men det er mulig å utvide også dette.

Jeg er kommet inn på et bachelorprogram, men ønsker å studere et semester ved Kulturakademiet først. Kan jeg det?

Ja, det kan du. Det kan være fint for deg å vite at det er mulig å utsette studieopptaket med et semester på de aller fleste bachelorprogrammer. Det eneste du må gjøre, er å fylle et standardisert skjema som du normalt finner på nettsiden til lærestedet. Det vil si at du f.eks. kan starte på bachelorprogrammet etter jul i stedet for til høsten.

Hvor mange studiepoeng får jeg?

Merk deg at for å få studiepoengene må du registrere deg og ta eksamen ved en høyskole. Kulturakademiet hjelper deg med registreringen. Undervisningen på semesterstudiet kan da lede til 30 studiepoeng mens undervisningen på årsstudiet kan lede 60 studiepoeng. 30 og 60 studiepoeng tilsvarer normal studieprogresjon. Studiepoeng er noe annet enn skolepoeng. 30 studiepoeng gir 1 tilleggspoeng i ordinær kvote, noe du kan lese mer om hos Samordna opptak.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet selv om jeg allerede er inne på et studieprogram ved et universitet eller en høgskole?

Ja, det kan du. I de fleste tilfeller kan du søke om utsettelse på studieprogrammet. Exphil og exfac er også obligatorisk del av mange studieprogrammer. Dersom du følger undervisning i disse emnene hos oss og tar eksamen ved en høyskole, kan de derfor ofte inngå i studieprogrammet ditt, slik at du får tilbrakt et semester i utlandet, samtidig som du har full studieprogresjon. De andre fagene vi tilbyr undervisning i, kan også ofte gå inn i graden din ved andre universiteter og høgskoler.

Kan jeg studere et helt år ved Kulturakademiet?

Det kan du. Vi tilbyr årsstudier både i Roma, Barcelona, Berlin og Paris. Se studietilbud her.

Hvor stor vil klassen være?

Det vil variere noe fra semester til semester og fra studiested til studiested, normalt fra 20-50 studenter.

Hva blir man etter studier ved Kulturakademiet?

Studier ved Kulturakademiet innebærer at du  får reist og opplevd verden samtidig som du fordyper deg i spennende humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Til sammen gir dette deg videre perspektiver på verden rundt deg som du vil få god bruk for uansett hva du tenker å gjøre videre. På studiestedene er vi også opptatt av å gi deg de verktøyene du trenger videre i studiene, som god studieteknikk og god skriveteknikk. Studenter ved Kulturakademiet blir lærere, økonomer, jurister, sykepleiere, psykologer, leger, forskere, ingeniører og mye annet.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet når jeg kommer fra Sverige, Danmark eller Island?

Ja, det kan du. Du må imidlertid ha fullført videregående skole og dermed ha studiekompetanse. Prosessen er i så fall slik: (1) Du søker og får opptak hos oss; (2) du fyller ut skjema for godkjenning av studiekompetanse/oppmelding til eksamen så snart det blir lagt ut på hjemmesiden vår (ca. 15. juni for høstsemesteret / ca. 15. desember for vårsemesteret) og sender inn vitnemål fra din videregående skole. Du søker om studiestøtte i ditt hjemland. Det sendes bekreftelse fra opptakskontoret på at du er eksamensoppmeldt i emner som gir 30 studiepoeng osv. til de som er ansvarlig for studiestøtte i hjemlandet ditt. Svenske studenter finner nærmere informasjon om krav til tidligere utdanning her. Danske studenter finner nærmere informasjon om krav til tidligere utdanning her.

Kan vi bo sammen?Hvis du ønsker å reise sammen med venner eller kjæreste, vil det ikke være noe problem å få bo sammen. I Roma, Barcelona, Berlin, Cambridge og København innkvarteres dere i hovedsak fire-seks sammen i leiligheter, to på hvert rom. I Paris bor man to og to sammen på rom i et internasjonalt studenthus. Gi oss beskjed om hvem du ønsker å bo sammen med enten i søknadsskjema eller per mail, så skal vi forsøke å innfri ønsket. 

Dersom du reiser alene, vil du bli innkvartert sammen med noen som vi mener at du vil passe godt sammen med ut fra den informasjonen vi har mottatt. Det kan være mulig å omrokkere noe underveis dersom det skulle vise seg ønskelig.

Er det skummelt å reise alene?

Veldig mange velger å reise alene. Det er ikke noe skummelt. Du vil bo sammen med andre trivelige studenter som er i samme situasjon som deg selv, og møte mange nye mennesker på studiestedet, både blant de andre studentene, lokalbefolkningen og andre reisende. Våre ansatte på studiestedet vil også passe på deg og sørge for at du har det fint. Vi vil alltid være tilgjengelige for en prat dersom det skulle dukke opp noen problemer.

Hva slags klær bør jeg ha med meg?Det er ingen grunn til å ta med seg for mye klær. I Roma, Barcelona, Berlin, Paris, Cambridge og København kan det være noe kjøligere helt mot slutten av oppholdet om høsten og i begynnelsen av oppholdet om våren, uten at det er snakk om spesielt lave temperaturer. Det er ikke noe problem å finne de klærne du måtte trenge verken i Roma, Barcelona, Berlin, Paris, Cambridge eller København. Ta altså med så lite klær som mulig, også fordi du må få med deg hjem alt det som du har anskaffet deg i løpet av oppholdet.

Vil jeg få tilgang til Internett?Leilighetene er normalt utstyrt med Internett-tilgang. 

Hvor mye lommepenger bør jeg ha med meg?

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye lommepenger det er behov for. Erfaringsmessig viser det seg at studentene har veldig forskjellig forbruksmønster. Noen bruker mye penger, andre er mer forsiktige. Vi mener det burde være mulig å klare seg på studiestedene for kr 5 000 i måneden. Mange av studentene våre jobber i en god del før avreise (i sommerferien, eller juleferien for årsstudenter) for å kunne unne seg litt ekstra i løpet av oppholdet.

Kan emnene du får undervisning i, inngå i graden ved andre høgskoler og universiteter enn de som arrangerer eksamen?

Ja. Exphil og exfac er faktisk obligatorisk i veldig mange studieprogrammer og grader. Den samfunnsvitenskapelige varianten av exfac som vi tilbyr undervisning i, er den exfac-varianten som kan inngå i flest grader (dog ikke alltid i bachelorgrader i språk). Vi tilbyr undervisning i varianter av exphil og exfac som blir godkjent av andre høgskoler og universiteter enn de som arrangerer eksamen. Andre emner vil kunne inngå i graden hos andre enn de som arrangerer eksamen som frie eller valgfrie emner eller som ordinære emner. De fleste studieprogrammer har rom for enkelte frie emner.

Er det mulig å ordne innkvartering på studiestedet selv?

Ja, det er det, men da er det veldig viktig at du gir oss beskjed så fort som mulig og senest to måneder før avreise.

Må jeg studere alle emnene, eller kan jeg melde meg på bare ett eller to emner?

Du må følge undervisning i alle emnene som tilhører en studiemodul. Dersom du ikke ønsker å ta eksamen, kan du imidlertid melde deg av eksamen i henhold til avmeldingsfrist.

Hva slags studiemateriell trenger jeg?

Du trenger pensumbøkene som du finner her. I språkundervisningen vil du få utdelt en del studiemateriell, men vi anbefaler alle å skaffe seg ordbok og grammatikkbok.

Må jeg søke gjennom Samordna opptak for å kunne være med til Roma, Barcelona, Berlin, Paris, Cambridge eller København?

Nei, det er ikke nødvendig med unntak for årsstudiene i tysk, spansk og fransk. Opptak på programmene som Kulturakademiet tilbyr undervisning i, foregår lokalt og uavhengig av Samordna opptak. I prinsippet kan du søke opptak frem til to-tre uker før avreise selv om studieplassene i praksis trolig være besatt på det tidspunktet. Kontakt oss om du har noen spørsmål rundt dette.

Når sender jeg søknad om studiestøtte til Lånekassen?

Behandlingstiden hos Lånekassen er kortet betraktelig ned, så det er mer enn tidsnok å sende søknad et par måneder før avreise. Normalt er behandlingstiden 2-3 dager. Det er viktig at du venter med å sende søknaden til Lånekassen til du har fått beskjed fra oss om hvordan søknaden skal fylles ut.

Hvor lang tid pågår studiet ved Kulturakademiet?

Studiet varer enten i ett semester eller et helt år. Høstsemesteret varer fra august til desember, og vårsemesteret fra februar til juni. En er bortreist fra henholdsvis slutten av august til midten av november og fra sent i februar til midten av mai. Siste eksamen avholdes omtrent en måned etter hjemkomst. Vi anbefaler studentene våre å begynne å lese en stund før avreise. Før avreise blir det arrangert en forprogram som kan gjennomføres der en måtte befinne seg. Forprogrammet publiseres normalt seks uker før avreise, og inkluderer en leseplan over tekster som skal leses, og ti oppgaver i hvert emne som skal løses og leveres inn omtrent en uke før avreise.

Hva er gjennomsnittsalderen for studenter ved Kulturakademiet?

De fleste studentene våre er mellom 19 og 22 år gamle, men det er som regel med flere studenter opp til 25-28. Vi har også hatt med oss enkelte studenter over 50.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet når jeg er 50+?

Ja, det kan du. Flertallet av studentene våre er tidlig i tjueårene, men du er også hjertelig velkommen som student ved Kulturakademiet. Vi syns det er fint for gruppen at det er med studenter i ulike aldersgrupper, og inntrykket vårt er at studentene over 50 har hatt stort utbytte av studieoppholdet sitt. Vi anbefaler imidlertid at du bor i egen leilighet. Kontakt oss, så kan vi gi deg e-postadressen til en tidligere student på din alder som kan fortelle om sin erfaring.

Kan jeg studere ved Kulturakademiet når jeg har barn?

Ja, det kan du. Flere av oss som driver skolen har eller har hatt med oss barn til utlandet, og kan gi deg tips om hvordan du best bør ordne deg. Vi vil imidlertid anbefale deg at du bor i en egen leilighet. Kontakt oss hvis du har noen spørsmål om dette.

Kan jeg ha overnattingsbesøk i leiligheten?

Nei, det kan du dessverre ikke. Det har å gjøre med avtalene våre med utleiefirmaene og hensynet til samboere i leiligheten. For andre regler vedrørende leiligheter les studentreglementet.

Får jeg stipend fra Lånekassen?

For å få stipend fra Lånekassen må du, i tillegg til å være oppmeldt til høyskoleeksamen, være borteboer, noe du er i kraft av å bo i Roma, Barcelona, Berlin, Paris, Cambridge eller København. Pass på at du oppgir semesteradressen din i utlandet i søknaden til Lånekassen. Vi opplyser deg om denne adressen i god tid. Du må også bestå eksamen. Støtten fra Lånekassen er i utgangspunktet lån og blir først omgjort til stipend ved bestått eksamen. Det trenger derfor ikke å være noe galt dersom brevet fra Lånekassen ikke nevner at du har fått innvilget stipend. For å få maksimalt stipend må du være borteboer hele semesteret. Les mer på Lånekassens side. Merk deg at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent, men som student ved et norsk studiested i og med at eksamen blir arrangert av en norske høyskole. Les også mer om mulig studiestøtte her.