KA_logo_v2

Auguste Comte

Auguste Comte (Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; født 19. januar 1798, død 5. september 1857) var en fransk filosof. Han var skaper av 1800-tallets positivisme og en av grunnleggerne av den moderne sosiologi. Comte fikk en streng katolsk oppdragelse, men under sitt studium ved den polytekniske skole i Paris ble han sterkt grepet av naturvitenskapene og av radikale politiske ideer. Gjennom bekjentskap med Saint-Simon fikk han interesse for historie og samfunnsstudier.