KA_logo_v2

For søkere

Kostnader

Her finner du informasjon om kursavgift og andre utgifter samt betalingsfrister.

Hvor mye studiestøtte kan du få fra Lånekassen?