KA_logo_v2

Våre studier

Kulturakademiet har siden 2006 tilbudt norske akademiske studier i Europas mest spennende byer og loset snart 2 000 studenter inn i studielivet. Opptak nå for høsten 2022 og våren 2023!

Dette kan du studere i Roma

Filosofi, samfunn, historie og italiensk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og italiensk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Historie og italiensk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Italiensk årsstudium språkskole

Varighet: Ett år

Studiepoeng: ingen

Opptak: Høst 2022

Pris: kr 45 500 (høst 2022) og kr 42 500 (vår 2023)

Italiensk semesterstudium språkskole

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 45 500 (høst 2022 og vår 2023)

Dette kan du studere i Barcelona

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Historie og spansk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: våren 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Spansk årsstudium språkskole

Varighet: Ett år

Studiepoeng: ingen

Opptak: Høst 2022

Pris: kr 45 500 (høst 2022) og kr 42 500 (vår 2023)

Spansk semesterstudium språkskole

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 45 500 (høst 2022 og vår 2023)

Dette kan du studere i Berlin

Filosofi, samfunn, historie og tysk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og tysk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Historie og tysk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: våren 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Tysk årsstudium språkskole

Varighet: Ett år

Studiepoeng: ingen

Opptak: Høst 2022

Pris: kr 45 500 (høst 2022) og kr 42 500 (vår 2023)

Tysk semesterstudium språkskole

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 45 500 (høst 2022 og vår 2023)

Dette kan du studere i Paris

Filosofi, samfunn, historie og fransk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Historie og fransk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Fransk årsstudium språkskole

Varighet: Ett år

Studiepoeng: ingen

Opptak: Høst 2022

Pris: kr 45 500 (høst 2022) og kr 42 500 (vår 2023)

Fransk semesterstudium språkskole

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 45 500 (høst 2022 og vår 2023)

Dette kan du studere i Cambridge

Filosofi, samfunn, historie og engelsk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og engelsk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Historie og engelsk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: Vår 2023

Pris: kr 68 500 (vår 2023)

Dette kan du studere i København

Filosofi, samfunn, historie og kreativ skriving

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Filosofi, samfunn og kreativ skriving

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Historie og kreativ skriving