KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Se priser Send søknad

Emner høst: Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og spansk (valgfritt); vår: historie og spansk (valgfritt)

Antall uker 13 (med en ferieuke)

Varighet på studieoppholdet i Barcelona 27. august til 24. november 2024 og 4. februar til 4. mai 2025

Undervisning høst: ca. 9–15t/uken + 45t spansk (valgfritt); vår: ca. 9–15t/uken + 3–6t/uken nettundervisning + 45t spansk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (spansk i spanskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Se kulturakademiet.no/lånekassen.

Eksamen høst: semesteroppgave / digital skoleeksamen / digital muntligeksamen; vår: digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. juni eller til programmet er fullt

Filosofi, historie og kultur i Barcelona

Undervisningen i Barcelona finner sted i Seminar Conciliar de Barcelona i Carrer de la Diputació 231. Dette er et utrolig sjarmerende gammelt kloster som ligger rett ved Placa Catalunya.

Kort om studiet

I løpet av årsstudiet i filosofi, historie og kultur arbeider vi oss gjennom mange sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Høstsemesteret gis det undervisning i emnene exphil, exfac og modernitetens idéhistorie. Vårsemesteret gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Undervisningen tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien.

Exphil

Hva er sannhet? Hva er virkelighet? Hva er kunnskap? Hva bestemmer om handlingene våre er gode eller slette? Hvordan lever man et godt liv? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exphil. Exphil gir deg en oversikt over filosofihistorien, og du blir kjent med sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche og Sartre. Studiet vekker nysgjerrigheten din, og vil gi deg et rikere perspektiv på verden rundt deg. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exphil er et obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Exfac

Hva er et menneske, og hvordan kan vi forstå samfunnene mennesket lever i? Hva er samfunnsvitenskap? Hvilke teorier, modeller og metoder er det som kjennetegner samfunns- og humanvitenskapen? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exfac. Exfac gir deg en oversikt over samfunns- og humanvitenskapen, og du blir kjent med vitenskapsfilosofi og faghistorie. Studiet vil gi deg nye perspektiver på hva det vil si å være menneske og på samfunnene vi lever i. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exfac er et obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Modernitetens idéhistorie

Emnet i idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer – de sentrale forestillingene våre om jeget, viet, verden og gud – forstått opp mot det førmoderne. Du vil bli godt kjent med modernitets- og fornuftskritikken som blant annet tar utgangspunkt i hva det moderne mennesket har mistet eller oversett mens samfunnet har gjennomgått en rivende vitenskapelig og teknologisk utvikling. «Modernitetens idéhistorie» tar for seg viktige trekk ved moderniteten, slik som menneskets frigjøring fra ytre autoriteter (kirke, folketro, filosofiens og litteraturens mestere og den alminnelige mening), den nyervervede tilliten til menneskets egen fornuft og naturvitenskapens fremvekst. Gjennom lesning av originaltekster og kommentarlitteratur blir du kjent med filosofer og tenkere som Descartes og Pascal, og dermed to linjer i fransk åndsliv, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Du leser også skjønnlitterære forfattere og diktere som Goethe, Dostojevskij og Thomas Mann, og får brynt deg på Freuds psykologiske teorier og kulturkritikk. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng.

Historie

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted. Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening. Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener i regi av akkreditert høyskole. Hver av dem gir 15 studiepoeng, altså til sammen 30 studiepoeng. Som student i historie melder du deg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300–1536 og 1536–1870.

Spansk

Ved siden av de poenggivende emnene arrangeres et språkkurs i spansk. Denne undervisningen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle på det sterkeste å følge den, også for lettere å kunne navigere seg gjennom byen og få et større utbytte av oppholdet i Barcelona. Et mål med undervisningen er å tilegne seg en del av den spansken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Spania.

Før undervisningen starter, arrangeres det en velkomstuke med sosialt og faglig program.

Andre studietilbud i Barcelona

Filosofi og kultur i Barcelona

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77800 (høst 2024 / vår 2025)

Historie og kultur i Barcelona