KA_logo_v2

Studietilbud

Historie fra ca. 300-1870

Julius Cæsar, Augustin, Olav den hellige, Karl den store, Lorenzo de’ Medici og Napoleon. Enkeltmennesker som har spilt en helt spesiell rolle i historien. Det romerske imperiet, Bysants, Mayakulturen, vikingkulturen, Frankerriket, al-Andalus og det britiske imperiet. Imperier, riker og kulturer med stor betydning for ettertiden. Gracchernes sosiale reformer, Romerrikets fall, slaget ved Stiklestad og den franske revolusjon. Enkelthendelser og prosesser som i sterk grad har forandret og formet den verden vi lever i.

Studiet i historie tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser. Men studiet tar også for seg hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Helt sentralt står mennesket og samfunnet det tilhører. Det vil si at studiet omhandler politikk, geografi, kjærlighet, samarbeid, svik, lidelse, krig og fred.

Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted.

Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening.

Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener som hver gir 15 studiepoeng og til sammen 30 studiepoeng. Studentene i historie melder seg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300-1536 og 1536-1870.

Studietilbud som inkluderer historie

Filosofi, historie og kultur i Roma

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Historie og kultur i Roma

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)

Filosofi, historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)

Filosofi, historie og kultur i Paris

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Historie og kultur i Paris

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)