KA_logo_v2

Våre studier

Italiensk

Undervisningen i italiensk er i regi av en lokal språkskole i Roma eller en av Kulturakademiets egne språklærere, dette varierer fra semester til semester. Du blir plassert i en gruppe med andre studenter som har tilsvarende forkunnskaper som dine. Et generelt hovedmål i undervisningen er at du skal lære deg den italiensken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner på ditt nye studiested. Kurset i italiensk inngår i alle studieprogrammer ved Kulturakademiet i Roma, men du må bekrefte at du ønsker å følge kurset via eget påmeldingsskjema som du får tilsendt i forkant av semesterstart. Merk at det er en egen avgift for språkkurset.

Antall timer i semesteret: ca 45 undervisningstimer

Nivå: flere nivåer

Lærer: italiensklærere ved språkskole eller Kulturakademiets egen språklærer

Eksamen: Kurset avsluttes ikke med eksamen. I etterkant av kurset kan man eventuelt dokumentere nivå gjennom å ta den internasjonale CILS-testen. I Italia tilbys denne testen blant annet i Roma.

Pris: 460 euro

Anbefalt litteratur som du kan skaffe deg i en bokhandel:

Lima, Italiensk grammatikk, Unipub, 2007. Paperback, 184 sider.

Lima, Gabrielsen og Vecchietii, Italiensk lommeordbok, Kunnskapsforlaget, 2008. Pocket.

Øvrig studiemateriell vil bli utdelt i forkant av undervisningen.