KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi og kultur i Roma

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Se priser Send søknad

Emner Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og italiensk (valgfritt)

Antall uker 13 (med en ferieuke)

Varighet på studieoppholdet i Roma 27. august til 24. november 2024; 4. februar til 4. mai 2025

Undervisning ca. 9–15t/uken + 45t italiensk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (italiensk i italienskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Se kulturakademiet.no/lånekassen.

Eksamen mappevurdering / digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. juni for høsten og 15. desember for våren eller til programmet er fullt

Filosofi og kultur i Roma

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere, i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya, der helgenen Francesca bodde på 1400-tallet. I tillegg har vi undervisning i Casa Internazionale delle Donne, et fantastisk hus der italiensk kvinnekamp har blitt kjempet i mange tiår.

Kort om studiet

Semesterstudiet i filosofi og kultur består av emnene exphil, exfac og modernitetens idéhistorie.

Exphil

Hva er sannhet? Hva er virkelighet? Hva er kunnskap? Hva bestemmer om handlingene våre er gode eller slette? Hvordan lever man et godt liv? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exphil. Exphil gir deg en oversikt over filosofihistorien, og du blir kjent med sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche og Sartre. Studiet vekker nysgjerrigheten din, og vil gi deg et rikere perspektiv på verden rundt deg. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exphil er obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Exfac

Hva er et menneske, og hvordan kan vi forstå samfunnene mennesket lever i? Hva er samfunnsvitenskap? Hvilke teorier, modeller og metoder er det som kjennetegner samfunns- og humanvitenskapen? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i exfac. Exfac gir deg en oversikt over samfunns- og humanvitenskapen, og du blir kjent med vitenskapsfilosofi og faghistorie. Studiet vil gi deg nye perspektiver på hva det vil si å være menneske og på samfunnene vi lever i. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Exfac er et obligatorisk emne i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Modernitetens idéhistorie

Emnet i idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer – de sentrale forestillingene våre om jeget, viet, verden og gud – forstått opp mot det førmoderne. Du vil bli godt kjent med modernitets- og fornuftskritikken som blant annet tar utgangspunkt i hva det moderne mennesket har mistet eller oversett mens samfunnet har gjennomgått en rivende vitenskapelig og teknologisk utvikling. Modernitetens idéhistorie tar for seg viktige trekk ved moderniteten, slik som menneskets frigjøring fra ytre autoriteter (kirke, folketro, filosofiens og litteraturens mestere og den alminnelige mening), den nyervervede tilliten til menneskets egen fornuft og naturvitenskapens fremvekst. Gjennom lesning av originaltekster og kommentarlitteratur blir du kjent med filosofer og tenkere som Descartes og Pascal, og dermed to linjer i fransk åndsliv, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Du leser også skjønnlitterære forfattere og diktere som Goethe, Dostojevskij og Thomas Mann, og får brynt deg på Freuds psykologiske teorier og kulturkritikk. Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng.

Italiensk

Ved siden av de poenggivende emnene arrangeres et introduksjonskurs i italiensk. Denne undervisningen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle på det sterkeste å følge det, også for lettere å kunne navigere seg gjennom byen og få et større utbytte av oppholdet i Roma. Studenter som allerede har noe kunnskap i italiensk, kan følge kurs ved en romersk språkskole. Et mål med undervisningen er å tilegne seg en del av den italiensken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Italia.

Før undervisningen starter, arrangeres det en velkomstuke med sosialt og faglig program.

Andre studietilbud i Roma

Filosofi, historie og kultur i Roma

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Historie og kultur i Roma