KA_logo_v2

Priser

Her finner du informasjon om mulig studiestøtte fra Lånekassen samt kursavgift og andre utgifter for årsstudiene og semesterstudiene i studieårene 2018-2019 og 2019-2020.  

Støtte fra Lånekassen høst 2018 og vår 2019

(betinget av at man får godkjent studiekompetanse og er meldt opp til eksamen i studiepoenggivende kurs ved akkreditert høyskole)

Stipend 21 650 (høst) og 24 898 (vår) kr

Stipendandelen er betinget av at man er borteboer og består eksamen

Lån 32 475 (høst) og 37 346 (vår) kr

Total (stipend og lån) 54 125 (høst) og 62 244 (vår) kr

Årsstudium høst 2018 og vår 2019

Kursavgift 59 900 (høst) og 54 900 (vår) kr

Avgiften er kr 5 000 lavere andresemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Per semester

Studieavgift til NLA Høgskolen 3 000 kr

Gjelder kun høstsemesteret

Semesteravgift til høyskolen 550 og 650 kr

Studentforsikring 1 870 kr

Gjelder for et helt studieår

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Per semester

Språkkurs (valgfritt) 2 000 kr

Per semester

Semesterstudium høst 2018 eller vår 2019

Kursavgift 59 900 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Studieavgift til NLA Høgskolen 3 000 kr

Gjelder kun studenter som skal ta eksamen i exphil; exfac; og etikk, filosofi og livssyn (ikke studenter på programmet i historie og språk)

Semesteravgift til høyskolen 550 eller 650 kr

Studentforsikring 1 535 kr

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Språkkurs (valgfritt) 2 000 kr

Årsstudium høst 2019 og vår 2020

(Gjelder årsstudiene i filosofi, samfunn, historie og språk samt årsstudiene i tysk, fransk og spansk)

kr

Kursavgift 59 900 (høst) og 56 900 (vår) kr

Avgiften er kr 3 000 lavere andresemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Per semester

Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen 3 000 kr

Gjelder kun høstsemesteret

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen 550 eller 650 kr

Studentforsikring 1 870 kr

Gjelder for et helt studieår

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Per semester

Språkkurs (valgfritt) 5 500 kr

Semesterstudium høst 2019 eller vår 2020

(gjelder semesterstudiene i filosofi, samfunn og språk i Roma, Barcelona, Berlin, Paris og Cambridge samt semesterstudiene i historie og språk i Roma og Berlin)

Kursavgift 59 900 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen 3 000 kr

Gjelder kun studenter som skal ta eksamen i exphil; exfac; og etikk og livssyn (ikke studenter på programmet i historie og språk)

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen 550 eller 650 kr

Studentforsikring 1 535 kr

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Språkkurs (valgfritt) 5 500 kr

Gjelder kursene i italiensk, spansk, tysk, fransk samt TOEFL-kurset i Cambridge

Språkskole vår 2019, høst 2019 og vår 2020

(gjelder kursene over 3 måneder i Roma, Barcelona, Berlin og Paris)

Kursavgift 39 900 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Studentforsikring 1 535 kr

Innkvartering (valgfritt) 21 300 kr

Betalingsfrister

Type Frist

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) ca. 5 dager etter studieopptak /
 14. september

Innkvartering (kr 15 000) ca. 8. mai / 14. november

Betaling av kursavgift (kr 59 900 (førstesemester), kr 54 900 (andresemester eller kr 39 900 (språkskole)) ca. 16. juli / 16. januar

Språkkurs (kr 2 000) ca. 16. juli / 16. januar

Generelt

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) betales rett etter at søknaden er innvilget og i forkant av andre semester for årsstudenter. Betaling for innkvartering, eventuelt første avdrag av kursavgift for de som ordner innkvartering selv (kr 15 000), betales ca. 14 uker før avreise (ved opptak nærmere studiestart gis det utsatt frist). Kursavgiften betales senest fem uker før avreise. Ved studieopptak etter ordinær frist for betaling av kursavgift gis det ny frist 7 dager etter registrert betaling av administrasjonsgebyr.

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning over 4 uker koster kr 2 000 fra høsten 2018); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program; (4) utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 70 per person; (5) deltakelse på program med omtrent elleve ukers varighet.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, utgifter utover euro 70 per person for strøm/gass/vann, studentforsikring, semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen (kr 550 eller kr 650 våren 2018), studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen for studenter i exphil, exfac, og etikk og livssyn på kr 3 000 (høsten 2018), samt pensumbøker. Det kan også være noen utgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyr på kr 4 000. Årsstudenter betaler et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr begge semestrene. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av innkvartering, eventuelt første avdrag på kursavgift for de som innkvartering selv (14 uker før avreise), faktureres det et avbestillingsgebyr på kr 10 000; ved avbestilling fra og med fjorten til fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av kursavgiften; ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. For mer informasjon kan du se på vilkårene. 

Utgift til innkvartering, eventuelt første avdrag på kursavgift for de som innkvartering selv (kr 15 000), er ikke-refunderbar, og vil ikke bli refundert ved en eventuell avmelding. Dersom du f.eks. skulle være så uheldige å stryke på en eksamen, vil du, hvis du gir beskjed i god tid, kunne utsette studieplassen ett semester.

Lånekassen

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Du vil motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du høsten 2018 motta kr 54 125 for semesteret. Høsten 2018 mottar du normalt kr 21 650 ved semesterstart og får deretter overført kr 8 119 til kontoen din hver måned i perioden februar-juni. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil kr 21 650 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2019 motta kr 62 244 for semesteret. Våren 2019 mottar du normalt kr 21 650 ved semesterstart og får deretter overført kr 8 119 til kontoen din hver måned i perioden februar-juni. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil kr 24 898 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten (ca. kr 21 650) før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.