KA_logo_v2

Priser

Her finner du informasjon om kursavgift og andre utgifter for årsstudiene, semesterstudiene og språkskolestudiene samt betalingsfrister i studieårene 2019-2020 og 2020-2021.  

Hvor mye stipend og studiestøtte kan du få fra Lånekassen?

Årsstudium høst 2019 og vår 2020

(Gjelder årsstudiene i filosofi, samfunn, historie og språk)

Kursavgift 59 900 (høst) og 56 900 (vår) kr

Avgiften er kr 3 000 lavere andresemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Per semester

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Per semester, kommer i tillegg til kursavgift

Språkkurs (valgfritt) 3 500 kr

Per semester

Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen 3 000 kr

Gjelder kun høstsemesteret for studenter på årsstudiet i filosofi, samfunn og historie

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen 550 eller 650 kr

Studentforsikring hos Europeiske 3 050 kr

Gjelder for et helt studieår

Årsstudium høst 2019 og vår 2020

(Gjelder årsstudiene i tysk, fransk og spansk)

Kursavgift 59 900 (høst) og 42 500 (vår) kr

Avgiften er kr 17 400 lavere andresemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Per semester

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Per semester, kommer i tillegg til kursavgift

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen 550 eller 650 kr

Studentforsikring hos Europeiske 3 050 kr

Gjelder for et helt studieår

Semesterstudium høst 2019 eller vår 2020

(gjelder semesterstudiene i filosofi, samfunn og språk i Roma, Barcelona, Berlin, Paris og Cambridge samt semesterstudiene i historie og språk i Roma, Barcelona og Berlin)

Kursavgift 59 900 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 15 000 kr

Kommer i tillegg til kursavgift

Språkkurs (valgfritt) 3 500 kr

Gjelder kursene i italiensk, spansk, tysk og fransk

Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen 3 000 kr

Gjelder kun studenter som skal ta eksamen i exphil, exfac, og modernitetens idéhistorie (ikke studenter på programmet i historie og språk)

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen 550 eller 650 kr

Studentforsikring hos Europeiske 1 535 kr

TOEFL-kurs og -test (valgfritt) 3 500 og ca. 2 100 kr

Gjelder kun studenter i Cambridge

Språkskole høst 2019 og vår 2020

(gjelder kursene over 3 måneder i Roma, Barcelona, Berlin og Paris)

Kursavgift 39 900 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 21 300 kr

Kommer i tillegg til kursavgift

Studentforsikring hos Europeiske 1 535 kr

Språktest 750-1 800 kr

Avhengig av test og nivå

Årsstudium høst 2020 og vår 2021

(Gjelder årsstudiene i filosofi, samfunn, historie og språk)

Kursavgift 63 900 (høst) og 60 900 (vår) kr

Avgiften er kr 3 000 lavere andresemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Per semester

Innkvartering (valgfritt) 18 000 kr

Per semester; kommer i tillegg til kursavgift

Språkkurs (valgfritt) 3 500 kr

Per semester

Studieavgift til NLA Høgskolen 3 000 kr

Gjelder kun høstsemesteret

Semesteravgift til høyskolen 550 og 650 kr

Studentforsikring hos Europeiske 3 050 kr

Gjelder for et helt studieår

Årsstudium høst 2020 og vår 2021

(Gjelder årsstudiene i tysk, fransk og spansk)

Kursavgift 63 900 (høst) og 46 500 (vår) kr

Avgiften er kr 17 400 lavere andresemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Per semester

Innkvartering (valgfritt) 18 000 kr

Kommer i tillegg til kursavgift

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen 550 eller 650 kr

Studentforsikring hos Europeiske 3 050 kr

Gjelder for et helt studieår

Semesterstudium høst 2020 og vår 2021

(gjelder semesterstudiene i filosofi, samfunn og språk i Roma, Barcelona, Berlin, Paris og Cambridge samt semesterstudiene i historie og språk i Roma, Barcelona og Berlin)

Kursavgift 63 900 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 18 000 kr

Kommer i tillegg til kursavgift

Språkkurs (valgfritt) 3 500 kr

Studieavgift til NLA Høgskolen 3 000 kr

Gjelder kun studenter som skal ta eksamen i exphil, exfac, og etikk og livssyn (ikke studenter på programmet i historie og språk)

Semesteravgift til høyskolen 550 eller 650 kr

Studentforsikring hos europeiske 1 870 kr

Språkskole høst 2020 og vår 2021

(gjelder kursene over 3 måneder i Roma, Barcelona, Berlin og Paris)

Kursavgift 42 500 kr

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) Kommer i tillegg til kursavgift 25 560 kr

Studentforsikring hos Europeiske 1 870 kr

Språktest. Avhengig av test og nivå ca. 750-1 800 kr

Betalingsfrister for semesterstudier/årsstudier høst 2019 / vår 2020

Type Frist

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) ca. 5 dager etter studieopptak /
 14. september

Innkvartering (kr 15 000) ca. 8. mai / 14. november

Kursavgift (kr 59 900 (førstesemester), kr 56 900 (andresemester) ca. 16. juli / 16. januar

Språk- og TOEFL-kurs (kr 3 500, valgfritt) ca. 16. juli / 16. januar

Betalingsfrister for semesterstudier i språk høst 2019 / vår 2020 (gjelder kursene over 3 måneder i Roma, Barcelona, Berlin og Paris)

Type Frist

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) ca. 5 dager etter studieopptak

Innkvartering (kr 15 000) ca. 8. mai / 14. november

Kursavgift (39 900) + andre del innkvartering (6 300) ca. 16. januar / 16. juli

Språktest (kr 750-1 800) ved oppmelding til test

Betalingsfrister for semesterstudier/årsstudier høst 2020 / vår 2021

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) ca. 5 dager etter studieopptak /
 14. september

Innkvartering (kr 15 000) ca. 8. mai / 14. november

Kursavgift (kr 63 900 (førstesemester), kr 60 900/46 500 (andresemester) + andre del innkvartering (kr 3 000) ca. 16. juli / 16. januar

Språk- og TOEFL-kurs (kr 3 500, valgfritt) ca. 16. juli / 16. januar

Betalingsfrister for semesterstudier i språk høst 2020 / vår 2021 (gjelder kursene over 3 måneder i Roma, Barcelona, Berlin og Paris)

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) ca. 5 dager etter studieopptak

Innkvartering (kr 15 000) ca. 8. mai / 14. november

Kursavgift (kr 42 500) + andre del innkvartering (kr 7 560) ca. 16. juli / 16. januar

Språktest (kr 750-1 800) ved oppmelding til test

Generelt

Administrasjonsgebyr (kr 4 000) betales rett etter at søknaden er innvilget og i forkant av andre semester for årsstudenter. Betaling for innkvartering, eventuelt første avdrag av kursavgift for de som ordner innkvartering selv (kr 15 000), betales ca. 14 uker før avreise (ved opptak nærmere studiestart gis det utsatt frist). Kursavgiften betales senest fem uker før avreise. Ved studieopptak etter ordinær frist for betaling av kursavgift gis det ny frist 7 dager etter registrert betaling av administrasjonsgebyr.

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning som tilbys som tillegg til studier i filosofi eller historie og går over 3-4 uker, koster kr 3 500 fra høsten 2019); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program; (4) utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 70 per person; (5) deltakelse på program med elleve til femten ukers varighet.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, utgifter utover euro 70 per person for strøm/gass/vann, studentforsikring, semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen (kr 550 eller kr 650 våren 2018), studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen for studenter i exphil, exfac og modernitetens idéhistorie på kr 3 000 (pris per våren 2019), samt pensumbøker. Det kan også være noen utgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyr på kr 4 000. Årsstudenter betaler et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr begge semestrene. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av innkvartering, eventuelt første avdrag på kursavgift for de som innkvartering selv (14 uker før avreise), faktureres det et avbestillingsgebyr på kr 10 000; ved avbestilling fra og med fjorten til fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av kursavgiften; ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. For mer informasjon kan du se på vilkårene. 

Utgift til innkvartering, eventuelt første avdrag på kursavgift for de som ordner innkvartering selv (kr 15 000), er ikke-refunderbar, og vil ikke bli refundert ved en eventuell avmelding. Dersom du f.eks. skulle være så uheldige å stryke på en eksamen, vil du, hvis du gir beskjed i god tid, kunne utsette studieplassen ett semester.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten (ca. kr 21 650) før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.