KA_logo_v2

Kostnader

Historie og kultur, semesterstudium

Semesterstudium våren 2025

Administrasjonsgebyr 2500 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift 77800 kr

8. november: kr 22000; 16. januar: kr 55800

Studiestøtte fra Lånekassen

82740 kr Se lanekassen.no og kulturakademiet.no/lånekassen for informasjon om vilkår for studiestøtte.

Andre og valgfrie utgifter

ca. 600 kr Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen

ca. 2073 kr Obligatorisk ANSA-studentforsikring; anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

3400 euro Innkvartering via Studentboliger (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/studentboliger.

500 euro Språkkurs (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/språkkurs.

420 euro Studieturer (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/aktiviteter-og-utflukter.

Studieprogram disse kostnadene gjelder for

Historie og kultur i Roma

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)

Historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)

Historie og kultur i Paris

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)