KA_logo_v2

For studenter

Studentboliger

Studenter ved Kulturakademiet kan ordne seg bolig på studiestedet selv eller velge innkvartering via Studentboliger.

For å få studentbolig via Kulturakademiet må studenten selv melde dette. Oppmeldte studenter får i november (for vårsemesteret) og mai (for høstsemesteret) tilsendt e-post om hvordan registrere at de ønsker studentbolig via Kulturakademiet. Dersom du som student ønsker studentbolig er det viktig at du svarer på dette skjemaet innen fristen, som blir oppgitt i e-posten.

På denne siden finner du informasjon om kostnader knyttet til leie av bolig, samt lenker til informasjon om bolig på de ulike studiestedene.

Kostnad for studentbolig

Høsten 2022 og våren 2023 27 440 kr

Per semester

Høsten 2023 og våren 2024 28 900 kr

Per semester for semesterstudenter i filosofi, samfunn og språk, samt årsstudenter i filosofi, samfunn, historie og språk

Høsten 2023 og våren 2024 30 500 kr

Per semester for semester- og årsstudenter i språk