KA_logo_v2

For søkere

Studentboliger

Studenter ved Kulturakademiet kan ordne seg bolig på studiestedet selv eller velge innkvartering via Studentboliger.

For å få studentbolig via Studentboliger må studenten selv sende inn en bestilling via eget bestillingsskjema. Studenter som har bekreftet studieplassen sin, får i oktober/november (for vårsemesteret) eller april/mai (for høstsemesteret) tilsendt en e-post med informasjon om hvordan de kan registrere at de ønsker studentbolig via Studentboliger.

På denne siden finner du informasjon om kostnader knyttet til leie av bolig, samt lenker til informasjon om bolig på de ulike studiestedene. Prisene gjelder for våren 2024. Merk at prisene er oppgitt i euro, men at faktura utstedes i norske kroner med utgangspunkt i vekslingskursen på faktureringsdato.

Husordensregler og vilkår for leie av bolig via Studentboliger

3200 EUR Prisen gjelder for innkvartering våren 2024 for studenter på studieprogrammene Filosofi, samfunn og språk; Historie og språk; Filosofi, samfunn, historie og språk; Tysk semesterstudium; Tysk årsstudium. Betalingsfrist 16. juli/16. januar for høstsemesteret/vårsemesteret.

3 381 EUR Prisen gjelder for innkvartering våren 2024 for studenter på studieprogrammene Fransk semesterstudium og Fransk årsstudium. Prisen er noe høyere for disse programmene enn for øvrige studieprogrammer grunnet et lengre studieopphold. Betalingsfrist 16. juli/16. januar for høstsemesteret/vårsemesteret.

  • Adresse til leilighetene i Roma og Barcelona blir først tilgjengeliggjort ca. 2–3 uker før programstart på studiestedet. Årsaken til det er behovet for full oversikt over deltakende studenter før boligfordeling. I Paris og Berlin er innkvartering i studenthus.
  • Studenter som ønsker enerom, kan bestille det mot ekstra kostnad via bestillingsskjema som sendes ut ca to måneder før semesterstart.
  • Det etterstrebes omtrentlig lik standard på leilighetene i Roma og Barcelona, men leilighetene vil variere i størrelse og ha ulike egenskaper. Beliggenheten vil også variere.