KA_logo_v2

Studietilbud

Historie og kultur i Roma

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Se priser Send søknad

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere, i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya, der helgenen Francesca bodde på 1400-tallet. I tillegg har vi undervisning hos Casa Internazionale delle Donne, et fantastisk hus der italiensk kvinnekamp har blitt kjempet i mange tiår.

Emner historie, italiensk (valgfritt)

Antall uker 13 (med en ferieuke)

Varighet på studieoppholdet i Roma 6. februar til 6. mai 2024; ; 4. februar til 4. mai 2025

Undervisning historie: ca. 8 t/uken + nettundervisning i regi av akkreditert høyskole + 30t italiensk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (italiensk i italienskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet

Friuke påskeuken om våren

Studiestøtte du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Se www.kulturakademiet.no/lånekassen.

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. desember eller til programmet er fullt

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Kunnskap om historien er viktig for å forklare og forstå samfunnet vi lever i, for å forstå og respektere andre samfunn og for å kunne se for seg hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte fremtiden kan utformes. Slik kunnskap setter deg i stand til å reflektere over samfunnsforhold og hvordan endringer både har funnet og kan finne sted.

Studiet gir oversikt over både verdenshistorien og den norske historien. Samtidig får du en innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Du får god skriftlig og muntlig trening. Forelesninger, organisering av utflukter og seminarer er i regi av Kulturakademiet. Undervisningen forbereder deg til to eksamener i regi av akkreditert høyskole, hver gir 15 studiepoeng og til sammen 30 studiepoeng. Studentene i historie melder seg på nettstudium i historie og følger studieplanen som gjelder for dette akkrediterte nettstudiet. Det vil blant annet si at obligatoriske arbeider leveres på nett og at eksamen gjennomføres digitalt. Periodene som gjennomgås, er ca. 300-1536 og 1536-1870.

Italiensk:

I tillegg til de poenggivende emnene arrangerer Kulturakademiet introduksjonskurs i italiensk for studentene. Denne undervisningen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle på det sterkeste å følge det, også for lettere å kunne navigere seg gjennom byen og få et større utbytte av oppholdet i Roma.

Før undervisningen starter arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program.