KA_logo_v2

Kostnader

Filosofi, historie og kultur, årsstudium

Årsstudium 2024/2025

Administrasjonsgebyr 2500 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift høst 77800 kr

8. mai: 22000; 16. juli: 55800

Kursavgift vår 57800 kr

8. november: 22000; 16. januar: 35800

Studiestøtte fra Lånekassen

151690 kr Se lanekassen.no og kulturakademiet.no/lånekassen for informasjon om vilkår for studiestøtte.

Andre og valgfrie utgifter

ca. 3900 kr Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen; kun høst

ca. 600 kr Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen; høst og vår

ca. 3418 kr Obligatorisk ANSA-studentforsikring; anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

3400 euro per semester. Innkvartering via Studentboliger (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/studentboliger.

500 euro per semester. Språkkurs (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/språkkurs.

420 euro per helgeutflukt. Studieturer (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/aktiviteter-og-utflukter.

Studieprogram disse kostnadene gjelder for

Filosofi, historie og kultur i Roma

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Filosofi, historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Filosofi, historie og kultur i Paris

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)