KA_logo_v2

Kostnader

Filosofi og kultur, semesterstudium

Semesterstudium høst 2024 / vår 2025

Administrasjonsgebyr 2500 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift 77800 kr

høst: 8. mai: kr 22000; 16. juli: kr 55800; vår: 8. november: kr 22000; 16. januar: kr 55800

Studiestøtte fra Lånekassen

68950 kr (høst) eller 82740 kr (vår) Se lanekassen.no og kulturakademiet.no/lånekassen for informasjon om vilkår for studiestøtte.

Andre og valgfrie utgifter

ca. 3900 kr Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen

ca. 600 kr Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen

ca. 2073 kr Obligatorisk ANSA-studentforsikring; anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

3400 euro Innkvartering via Studentboliger (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/studentboliger

500 euro Språkkurs (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/språkkurs.

420 euro Studieturer (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/aktiviteter-og-utflukter.

Studieprogram disse kostnadene gjelder for

Filosofi og kultur i Roma

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77800 (høst 2024 / vår 2025)

Filosofi og kultur i Barcelona

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77800 (høst 2024 / vår 2025)

Filosofi og kultur i Berlin

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77800 (høst 2024 / vår 2025)

Filosofi og kultur i Paris

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77800 (høst 2024 / vår 2025)