KA_logo_v2

Studietilbud

Spansk

Undervisningen i spansk er i regi av en lokal språkskole i Barcelona eller en av Kulturakademiets egne språklærere, dette varierer fra semester til semester. Du blir plassert i en gruppe med andre studenter som har tilsvarende forkunnskaper som dine. Et generelt hovedmål i undervisningen er at du skal lære deg den spansken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner på ditt nye studiested. Kurset i spansk er valgfritt og kan tas ved siden av studieprogrammene Filosofi, historie og kultur, Filosofi og kultur, samt Historie og kultur, men du må bekrefte at du ønsker å følge kurset via eget påmeldingsskjema som du får tilsendt i forkant av semesterstart. Merk at det er en egen avgift for språkkurset.

Antall timer i semesteret: ca. 45 undervisningstimer

Nivå: flere nivåer

Lærer: spansklærere ved språkskole eller Kulturakademiets egen språklærer

Eksamen: Kurset avsluttes ikke med eksamen. I etterkant av kurset kan man imidlertid dokumentere nivå gjennom å ta den internasjonale Cervantes-testen. I Spania tilbys denne testen blant andre steder i Barcelona, mens den i Norge tilbys i Bergen.

Pris: 500 euro

Anbefalt litteratur som du kan skaffe deg i en nettbokhandel eller andre bokhandeler

Blichfeldt og Aasen, Spansk lommeordbok, Kunnskapsforlaget, 2006. Paperback.

Falk, Sjölin og Lerate, Moderne spansk grammatikk, Kunnskapsforlaget, 2008. Paperback, 266 sider.

Øvrig studiemateriell vil bli utdelt i forkant av undervisningen.

Studietilbud som inkluderer spanskkurs

Filosofi, historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77800 (høst 2024) og kr 57800 (vår 2025)

Filosofi og kultur i Barcelona

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77800 (høst 2024 / vår 2025)

Historie og kultur i Barcelona

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77800 (vår 2025)