KA_logo_v2

Ressurser

Spansk

Spansk er et språk som tilhører de romanske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien. Sammen med portugisisk, galicisk og katalansk tilhører det den vestromanske, herunder den ibero-romanske, språkgruppen.

"Spansk" er ikke et entydig begrep, og det avspeiler de komplekse språkforholdene i Spania og den øvrige spansktalende verden. Dels betegner "spansk" det standard skrift- og talespråket som historisk sett er basert på den kastiljanske dialekten, derav betegnelsen "Kastiljansk" (castellano). Dels er "spansk" et fellesnavn for de romanske språkene og dialektene i Spania og Latin-Amerika som viser fellestrekk som skiller dem fra nabospråk i samme språkgruppe, f.eks. portugisisk og katalansk. Betydningen av begrepet "spansk" omfatter da språklige grupperinger som kan være relativt forskjellige fra Kastiljansk.