KA_logo_v2

Ressurser

Fransk

Fransk er et romansk språk med bakgrunn i latin i den indoeuropeiske språkfamilien. Fransk snakkes som førstespråk i Frankrike, regionen Romandie i Sveits, regionene Vallonia og Brussel i Belgia, fyrstedømmet Monaco, provinsen Québec og området Acadia i Canada, delstaten Louisiana i USA, og i flere andre samfunn. Fransk som andrespråk er utbredt i mange samfunn verden over, blant annet en rekke steder i franske Afrika (Afrique francophone). Eksempelvis er rundt 80 % av befolkningen i Gabon flytende i fransk, og mellom 70 og 75 % av befolkningen på Mauritius, i Algerie og Senegal samt langs Elfenbenskysten behersker fransk på et avansert nivå. Mellom 70 og 110 millioner har fransk som morsmål, og rundt 190 millioner mennesker har det som andrespråk. Fransk er det nest mest studerte andrespråket i verden etter engelsk.