KA_logo_v2

Ressurser

Exfac

Examen Facultatum (fork. Exfac) består av to deler: 1. Faghistorie og fagforståelse (vitenskapsfilosofi) og 2. Etikk og menneskesyn (moralfilosofi fra antikken frem til i dag).

I etikken får du kjennskap til etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og hvordan etiske verdier og normer blir og har blitt begrunnet. I faghistorie og fagforståelse, på den annen side, får du kunnskap om ulike retninger i synet på hva som er, og hva som har blitt forstått som, god og korrekt vitenskapelig forskning. 

Her finner du praktisk informasjon om filosofi, samfunn og språk