KA_logo_v2

Karl Popper

Karl Popper (født 28. juni 1902, død 17. september 1994) var en østerriksk-britisk filosof. Han ble født i Wien, men emigrerte til New Zealand før Hitler-Tysklands innmarsj i Østerrike. I årene 1949–1969 var han professor ved London School of Economics. Han var en forgrunnsfigur innen vitenskapsfilosofi, metodelære og kulturfilosofi, og hans innflytelse er betydelig også utenfor fagfilosofenes krets.