KA_logo_v2

Exphil

David Hume

David Hume (født 7. mai 1711, død 25. august 1776) var en skotsk filosof og historiker. Selv om de senere års interesse for Humes arbeid er sentrert rundt hans filosofiske verker, var det som historiker at han først ble berømt. Hans verk History of England var standardverket for den engelske historien i seksti-sytti år.

Hume ble sterkt påvirket av empiristene John Locke og George Berkeley, sammen med flere franskspråklige forfattere, blant dem Pierre Bayle, samt flere andre skikkelser i det engelskspråklige intellektuelle landskapet, deriblant Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson, Joseph Butler og hans nære venn, økonomen Adam Smith.

Hume er en helt sentral skikkelse i den nyere tids filosofihistorie, og den nyere tids filosofiske debatt viser at hans tanker ennå i høy grad er levende.