KA_logo_v2

Exphil

Sokrates

Sokrates (født 470 fvt., død 399 fvt.) var en gresk filosof som levde i Athen. Han brukte mye av sin tid på filosofiske samtaler. Han ble stilt for retten anklaget for gudløshet og for å forderve ungdommen, og ble dømt til døden ved giftbegeret.

Platon mottok dype og varige inntrykk av Sokrates i sin ungdom, og Aristoteles ble igjen preget av dem begge, selv om han aldri møtte Sokrates. På den måten har Sokrates preget hele den vestlige filosofis senere utvikling.

Sokrates skrev ingenting. Vi kjenner ham først og fremst fra hans elev Platons verker, blant annet Apologien og dialoger som Kriton og Faidon, og fra Xenofons Erindringer om Sokrates. De forskjellige kildene gir ganske forskjellige bilder av Sokrates og hans virke, og det er derfor ikke lett å si hva Sokrates’ eget syn og anliggender var. I forskningen kalles gjerne dette «det sokratiske problem».