KA_logo_v2

Exphil

Platon

Platon (født ca. 428 fvt., død ca. 348 fvt.) var en gresk filosof, som står som en av de mest betydningsfulle filosofene i historien. Platon var av adelig slekt og ble født og døde i Athen. Han kom tidlig under Sokrates’ påvirkning. I år 387 fvt. grunnla han sin berømte filosofiske skole i Athen som fikk navnet Akademiet, etter en lund viet halvguden Akademos. Platon tilbrakte det meste av sitt liv med å undervise her.

Platon var sterkt opptatt av samfunnsproblemer og var til dels også aktiv politiker. Tre ganger reiste han til Syrakus (nåværende Siracusa) på Sicilia for å prøve å omsette sine politiske ideer til praksis, men ble hver gang skuffet.

Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles bidro Platon til å legge fundamentet for den vestlige verdens filosofi og vitenskap. «Få, om overhodet noen andre filosofer, har nådd hans spennvidde og dybde» skrev filosofen Bertrand Russell. «Og ingen har overgått ham. Enhver som vil innlate seg på filosofisk forskning, gjør uklokt i å overse hans innsats.»