KA_logo_v2

Ressurser

Exphil

Hva er kunnskap, sannhet og virkelighet? Hva bestemmer om handlingene våre er gode eller onde? Og hvordan lever man egentlig et godt liv? Dette er bare noen av spørsmålene vi tar for oss i exphil.

Examen Philosophicum (fork. exphil) består av filosofihistorie og logikk. Studiet gir deg kjennskap til et utvalg tenkere, deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter og deres tanker om grunnlaget for et godt liv og samfunn. Du får innsyn i grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære.