KA_logo_v2

Exphil

René Descartes

René Descartes (født 31. mars, død 11. februar 1650) var en fransk filosof og matematiker. Han holdes i alminnelighet for å være grunnleggeren av den nyere filosofi og må regnes som en av historiens aller største filosofer og matematikere. Også i fysiologiens historie har Descartes sin plass; han formulerte et klart program for en mekanistisk, ikke-teleologisk forståelse av fysiologiske prosesser. Videre var Descartes den første som tok i bruk projisering av punkter i planet på en x- og y-akse, noe som nå er kjent som det kartesiske koordinatsystemet.

Likevel er nok Descartes mest kjent for det berømte utsagnet «Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: «Jeg tenker, altså er jeg») fra hans to innflytelsesrike verk Om metoden (1637) og Principia philosophiae (1644).