KA_logo_v2

Thomas Kuhn

Thomas S. Kuhn (født 18. juli 1922, død 17. juni 1996) var en amerikansk vitenskapshistoriker og filosof, mest kjent for sin tenkning om paradigmer. Kuhn var primært opptatt av vitenskapsfilosofiske problemer, og særlig naturvitenskapenes, men arbeidet hans har også grenset mot ren vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi og erkjennelsesteori. Han var professor ved University of California i 1957–1964, Princeton University i 1964–1979 og Massachusetts Institute of Technology i 1979–1983.