KA_logo_v2

Hans Skjervheim

Hans Skjervheim (født 9. oktober 1926, død 22. februar 1999) var en norsk filosof. Skjervheim var universitetsstipendiat ved UiO fra 1963 til 1968, professor i samfunnsvitenskapenes filosofi ved Roskilde Universitets Center 1968–69, universitetslektor ved UiB fra 1969 og fra 1982 professor samme sted.

Skjervheim interesserte seg først og fremst for samfunnsvitenskapenes metodelære, særlig deres forhold til naturvitenskap, og med sitt magistergradsarbeid fra 1957 engasjerte han seg i en langvarig vitenskapsfilosofisk debatt som har blitt kalt positivismestriden. Skjervheim spilte dessuten en viktig rolle som formidler av impulser fra nyere tysk og fransk filosofi.