KA_logo_v2

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (født 5. april 1588, død 4. desember 1679) var en engelsk filosof og en av de mest innflytelsesrike britiske tenkerne. Hobbes studerte ved Universitetet i Oxford. Han reiste mye og traff blant annet René Descartes (1596–1650), Pierre Gassendi (1592–1655) og Galileo Galilei (1564–1642). Han var en tid Francis Bacons (1561–1626) medarbeider. I likhet med alle disse stod han i opposisjon til den skolastiske filosofien, som til tross for utviklingen innen naturvitenskapene stadig dominerte ved universitetene.

Mest kjent er utvilsomt Hobbes for sitt hovedverk Leviathan (1651), der han søker å rettferdiggjøre staten og vise, ved hjelp av utelukkende fornuftige resonnement, hvorfor det er vår plikt å lyde den. Han gjør seg her til talsmann for eneveldet og statens ubegrensede makt. Leviathan er betraktet som en av de tidligste og mest innflytelsesrike eksempler på teorien om samfunnskontrakten.