KA_logo_v2

Karl Marx

Karl Marx (født 5. mai 1818, død 14. mars 1883) var en tysk filosof og grunnleggeren av den teoretiske grunnstrukturen for sosialismen. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest innflytelsesrike tenker, og er opphavsmannen til den økonomiske og revolusjonære teori som kalles marxisme. Hovedverket hans er Kapitalen, hvorav første bind utkom i 1867. Marx' teorier fikk avgjørende betydning for den internasjonale arbeiderbevegelsen, og siden la teoriene grunnlaget for den autoritative statsideologien i de kommunistiske landene.

Flere viktige arbeider fra Marx' yngre år ble først utgitt omkring 1930, og en del av synspunktene fra disse arbeidene slo først inn i filosofisk og politisk debatt i 1950- og 1960-årene. De bidro da til en kraftig fornyelse av interessen for hans filosofiske og vitenskapelige innsats. Hans verker vant innpass og respekt hos filosofer, historikere og samfunnsforskere, og var ofte en viktig del av plattformen for 1960- og 1970-årenes politisk radikale retninger, både i den industrialiserte delen av verden, i utviklingsland og i tidligere kolonier. Likevel er det stor uenighet om hva han egentlig sa og mente, og om gyldigheten av hans teorier.