KA_logo_v2

Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer (født 11. februar 1900, død 13. mars 2002) var en tysk filosof innenfor den kontinentalfilosofiske tradisjonen, best kjent for å ha utvidet hermeneutikken gjennom sitt verk Sannhet og metode i 1960. Gjennom sin «filosofiske hermeneutikk», som innopptar impulser fra Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl og Martin Heidegger, var Gadamer tidens fremste representant for hermeneutikken. Den hermeneutiske metode er ifølge Gadamer den eneste adekvate metode i humanistiske disipliner hvor empiriske og naturvitenskapelige metoder er uegnet.