KA_logo_v2

Max Weber

Maximilian Carl Emil Weber (født 21. april 1864 i Erfurt i Tyskland, død 14. juni 1920 i München) var en tysk samfunnsviter som regnes som en av grunnleggerne av moderne sosiologi. Han var professor i Berlin i 1893, Freiburg i 1894, Heidelberg i 1897–1903 og München i 1919.

En stor del av Webers arbeider faller innenfor økonomisk historie, blant annet hans berømte Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd, som opprinnelig ble publisert i 1904-05. Her ses protestantisk puritanisme som en viktig forutsetning for den moderne kapitalismens fremvekst.

Webers syn på metodebruk står sterkt i sosiologien idag. Han var metodologisk individualist og ved bruk av «idealtyper» analyserte og beskrev Weber blant annet forhold som f.eks. et byråkratis funksjonsmåte.