KA_logo_v2

Studietilbud

Fransk

Undervisningen i fransk er i regi av en lokal språkskole i Paris eller en av Kulturakademiets egne språklærere, dette varierer fra semester til semester. Du blir plassert i en gruppe med andre studenter som har tilsvarende forkunnskaper som dine. Et generelt hovedmål i undervisningen er at du skal lære deg den fransken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner på ditt nye studiested. Kurset i fransk inngår i studieprogrammene Filosofi, samfunn, historie og språk, Filosofi, samfunn og språk, samt Historie og språk, men du må bekrefte at du ønsker å følge kurset via eget påmeldingsskjema som du får tilsendt i forkant av semesterstart.

Er du semester- eller årsstudent i fransk, er det informasjonen på disse nettsidene som gjelder for deg:

  1. Fransk språk og kultur, årsstudium
  2. Fransk språk og kultur, semesterstudium

Antall timer i semesteret: ca 45 undervisningstimer

Nivå: flere nivåer

Lærer: fransklærere ved språkskole eller Kulturakademiets egen språklærer

Eksamen: Kurset avsluttes ikke med eksamen. I etterkant av kurset kan man imidlertid dokumentere nivå gjennom å ta språktester lokalt.

Pris: 460 euro

Anbefalt litteratur som du kan skaffe deg i en bokhandel

Solberg, Arbeidsgrammatikk – fransk, Aschehoug, 2007. Heftet, 176 sider.

Fransk lommeordbok, Kunnskapsforlaget, 2008. Pocket.

Øvrig studiemateriell vil bli utdelt i forkant av undervisningen.

Studietilbud som inkluderer franskkurs

Filosofi, historie og kultur i Paris

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024

Pris: kr 77 800 (høst 2024) og kr 57 800 (vår 2025)

Filosofi og kultur i Paris

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77 800 (høst 2024 / vår 2025)

Historie og kultur i Paris

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2025

Pris: kr 77 800 (vår 2025)