KA_logo_v2

Stipend og støtte fra Lånekassen

Her finner du informasjon om mulig studiestøtte fra Lånekassen.

Studiestøtte og borteboerstipend fra Lånekassen høst 2018 og vår 2019 

(betinget av at man får godkjent studiekompetanse og er meldt opp til eksamen i studiepoenggivende kurs ved akkreditert høyskole)

Stipend 21 650 (høst) og 24 898 (vår) kr

Stipendandelen er betinget av at man er borteboer og består eksamen

Lån 32 475 (høst) og 37 346 (vår) kr

Total (stipend og lån) 54 125 (høst) og 62 244 (vår) kr

Støtte til lengre språkkurs

(for studenter ved språkskole som planlegger videre studier i utlandet)

Basisstøtte 32 550 kr

40 % gjøres om til stipend om består en offentlig godkjent språktest.

Reisestøtte 2 464 kr

35% gjøres om til stipend

Støtte til språkkurs fra 15 000 kr

Beregnes utifra kostnadene til språkskolen

Total Kostnadene for språkkurs + 35 014 kr

Studiestøtte og borteboerstipend (gjelder studenter på filosofi, samfunn og språk; historie og språk og årsstudier i fransk, spansk og tysk)

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du høsten 2018 motta kr 54 125 for semesteret. Høsten 2018 mottar du normalt kr 21 650 ved semesterstart og får deretter overført kr 8 119 til kontoen din hver måned i perioden februar-juni. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil kr 21 650 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2019 motta kr 62 244 for semesteret. Våren 2019 mottar du normalt kr 21 650 ved semesterstart og får deretter overført kr 8 119 til kontoen din hver måned i perioden februar-juni. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil kr 24 898 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten (ca. kr 21 650) før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.

Støtte til språkkurs

Lånekassen gir studiestøtte til språkkurs på 3 måneder (eller mer) dersom følgende krav er innfridd (1) du går på en offentlig godkjent språkskole som Scuola Leonardo di Vinci, GLS, International House eller LSI; (2) kurset er fulltid, dvs. 15 timer eller mer i uken; (3) du planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte, men du må oppgi hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Du må også ha generell studiekompetanse fra Norge. Språkkurset må være avsluttet av en av offentlig godkjent språktest. 

Lånekassen gir i 2018/2019 en basisstøtte på kr 10 825 i måneden til å leve og bo for. 40 prosent av dette blir gjort om til stipend hvis du består kurset. Du kan få reisestøtte til to tur-retur reiser i året (en per semester). Det kan også være mulig å få dekket skolepenger til språkskolen. Dersom du melder deg opp til utvidet opphold (tre uker i forkant av vårsemesteret) kan du få støtte også til disse ukene av Lånekassen.