KA_logo_v2

For søkere

Studiestøtte fra Lånekassen

Studiestøtte og borteboerstipend fra Lånekassen høst 2021 og vår 2022

(betinget av at man får godkjent studiekompetanse og er meldt opp til eksamen i studiepoenggivende kurs ved akkreditert høyskole)

kr

Stipend 22 974 (høst) og 27 569 (vår) kr

Stipendandelen er betinget av at man er borteboer og består eksamen. 25% er omgjøringsstipendet knyttet til at du tar studiepoeng, 15% er knyttet til at du tar en grad

Lån 34 461 (høst) og 41 353 (vår) kr

Total (stipend og lån) 57 435 (høst) 68 922 (vår) kr

Dvs. kr 126 357 for et helt år

Støtte til lengre språkkurs (3 måneder)

(for studenter ved språkskole som planlegger videre studier i utlandet)

Basisstøtte 34 461 kr

11 487 per måned. 40 % gjøres om til stipend ved bestått offentlig godkjent språktest.

Reisestøtte 2 556 kr

35% utbetales som stipend

Støtte til språkkurs ca. 15 000-19 000 kr

Beregnes utifra kostnadene til språkskolen

Total ca. 52 017-56 017 kr

Studiestøtte og borteboerstipend (gjelder studenter på filosofi, samfunn og språk/kreativ skriving; historie og språk og årsstudier i fransk, spansk og tysk)

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du høsten 2021 motta kr 57 435 for semesteret. Høsten 2021 mottar du normalt ca kr 22 794 ved semesterstart og får deretter overført ca kr 8 615 til kontoen din hver måned i perioden september-desember. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. 

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2022 motta kr 68 922 for semesteret. Våren 2022 mottar du normalt ca kr 22 974 ved semesterstart og får deretter overført ca kr 8 615 til kontoen din hver måned i perioden februar-mai og kr 11 487 i juni. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. 

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue. Tallene økes normalt med kr 1 000-2 000 per semester for studieåret 2022-2023.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten (ca. kr 22 974) før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.

Støtte til språkkurs

Lånekassen gir studiestøtte til språkkurs på 3 måneder (eller mer) dersom følgende krav er innfridd (1) du går på en offentlig godkjent språkskole som Scuola Leonardo di Vinci, GLS, Linguaschools Barcelona eller LSI; (2) kurset er fulltid, dvs. 15 timer eller mer i uken; (3) du planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte, men du må oppgi hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Du må også ha generell studiekompetanse fra Norge. Språkkurset må være avsluttet av en av offentlig godkjent språktest. 

Lånekassen gir i 2021/2022 en basisstøtte på kr 11 487 i måneden til å leve og bo for. 40 prosent av dette blir gjort om til stipend hvis du består kurset. Du kan få reisestøtte til to tur-retur reiser i året (en per semester). Det kan også være mulig å få dekket skolepenger til språkskolen. Dersom du melder deg opp til utvidet opphold (tre uker i forkant av vårsemesteret) kan du få støtte også til disse ukene av Lånekassen.