KA_logo_v2

For søkere

Studiestøtte fra Lånekassen

Studiestøtte og borteboerstipend fra Lånekassen høst 2023 og vår 2024

(betinget av at man får godkjent studiekompetanse og er meldt opp til eksamen i studiepoenggivende kurs ved akkreditert høyskole)

Stipend 25 074 (høst) og 30 089 (vår) kr

Beløpet gjelder bare dersom du er borteboer, består eksamen og grad, og samtidig har inntekt og formue under grensene som er fastsatt av Lånekassen.

Lån 37 611 (høst) og 45 133 (vår) kr

Totalt (stipend og lån) 62 685 (høst) og 75 222 (vår) kr

Studerer du både høsten 2023 og våren 2024, får du totalt kr 137 907 i stipend og lån.

Studiestøtte og borteboerstipend (gjelder studenter på studieprogrammene Filosofi, samfunn, historie og språk; Filosofi, samfunn og språk; Historie og språk)

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Som student ved Kulturakademiet vil du kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret eller året i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte når du er student hos oss.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du høsten 2023 motta totalt kr 62 685 i studiestøtte (lån og stipend). Høsten 2023 utbetales kr 25 074 i august, deretter utbetales et månedlig beløp på kr 9 403 i tidsrommet september–desember.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2024 motta kr 75 222 i studiestøtte (lån og stipend). Våren 2024 utbetales kr 25 074 i januar, deretter utbetales et månedlig beløp på kr 9 403 i tidsrommet februar–juni.

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme i deler av semesteret, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue. Merk spesielt at det kun er borteboere som får stipend fra Lånekassen og at omgjøringen av studielån til stipend derfor avhenger av at man er borteboer hele eller deler av det aktuelle semesteret. Bor du hjemme hos foreldrene dine før og etter utenlandsoppholdet ditt, vil dette påvirke hvor mye lån du får omgjort til stipend.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet, er 16. juli for høstsemesteret 2023 og 16. januar for vårsemesteret 2024 . Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en nedbetalingsplan.

Støtte til lengre språkkurs (3 måneder)

(for studenter ved språkskole som planlegger videre studier i utlandet)

Basislån 37 611 kr

12 537 per måned. Inntil 40 % av basislånet kan omgjøres til stipend hvis du består utdanningen din (godkjent språktest) og har inntekt og formue under grensene som er fastsatt av Lånekassen

Reisestøtte ca. 2 500 kr

35% utbetales som stipend

Støtte til språkkurs ca. 15 000–19 000 kr

Beregnes utifra kostnadene til språkskolen

Totalt ca. 55 111–59 111 kr

Årsstudenter med to opphold på 3 måneder, altså totalt 6 måneder, vil kunne kvalifisere til det dobbelte i støtte, det vil si ca. kr 110 222–118 222.

Støtte til språkkurs

Lånekassen gir studiestøtte til språkkurs på 3 måneder (eller mer) dersom følgende krav er innfridd (1) du går på en offentlig godkjent språkskole som GLS eller LSI; (2) kurset er fulltid, det vil si 15 timer eller mer i uken; (3) du planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte, men du må oppgi hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Du må også ha generell studiekompetanse fra Norge. Språkkurset må avsluttes med en offentlig godkjent språktest.

Lånekassen gir i 2023/2024 en basisstøtte på kr 12 537 i måneden til å leve og bo for. Av dette kan inntil 40 prosent bli omgjort til stipend hvis du består språkkurset og består avsluttende språkeksamen. Du kan få reisestøtte til to tur-retur reiser i året (én per semester). Det kan også være mulig å få dekket skolepenger til språkskolen.