KA_logo_v2

For søkere

Studiestøtte fra Lånekassen

Studiestøtte og borteboerstipend fra Lånekassen høst 2019 og vår 2020 

(betinget av at man får godkjent studiekompetanse og er meldt opp til eksamen i studiepoenggivende kurs ved akkreditert høyskole)

kr

Stipend 22 040 (høst) og 26 448 (vår) kr

Stipendandelen er betinget av at man er borteboer og består eksamen

Lån 33 060 (høst) og 39 672 (vår) kr

Total (stipend og lån) 55 100 (høst) og 66 120 (vår) kr

Dvs. kr 121 220 for et helt år

Støtte til lengre språkkurs (3 måneder)

(for studenter ved språkskole som planlegger videre studier i utlandet)

Basisstøtte 33 060 kr

40 % gjøres om til stipend om består en offentlig godkjent språktest.

Reisestøtte 2 508 kr

35% gjøres om til stipend

Støtte til språkkurs ca. 15 000-19 000 kr

Beregnes utifra kostnadene til språkskolen

Total ca. 50 568-54 568 kr

Studiestøtte og borteboerstipend (gjelder studenter på filosofi, samfunn og språk; historie og språk og årsstudier i fransk, spansk og tysk)

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du høsten 2019 motta kr 55 100 for semesteret. Høsten 2019 mottar du normalt kr 22 040 ved semesterstart og får deretter overført kr 8 265 til kontoen din hver måned i perioden september-desember. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil opptil kr 22 040 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2020 motta kr 66 120 for semesteret. Våren 2020 mottar du normalt kr 22 040 ved semesterstart og får deretter overført kr 8 265 til kontoen din hver måned i perioden februar-mai og kr 11 020 i juni. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil opptil kr 24 898 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue. Tallene økes normalt med kr 1 000-2 000 per semester for studieåret 2020-2021.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten (ca. kr 22 040) før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.

Støtte til språkkurs

Lånekassen gir studiestøtte til språkkurs på 3 måneder (eller mer) dersom følgende krav er innfridd (1) du går på en offentlig godkjent språkskole som Scuola Leonardo di Vinci, GLS, International House eller LSI; (2) kurset er fulltid, dvs. 15 timer eller mer i uken; (3) du planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte, men du må oppgi hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Du må også ha generell studiekompetanse fra Norge. Språkkurset må være avsluttet av en av offentlig godkjent språktest. 

Lånekassen gir i 2019/2020 en basisstøtte på kr 11 020 i måneden til å leve og bo for. 40 prosent av dette blir gjort om til stipend hvis du består kurset. Du kan få reisestøtte til to tur-retur reiser i året (en per semester). Det kan også være mulig å få dekket skolepenger til språkskolen. Dersom du melder deg opp til utvidet opphold (tre uker i forkant av vårsemesteret) kan du få støtte også til disse ukene av Lånekassen.