KA_logo_v2

Michel Foucault

Michel Foucault (født 15. oktober 1926, død 25. juni 1984) var en fransk filosof og idéhistoriker som har satt markante spor etter seg innenfor en rekke fagfelt. Han foreleste ved universiteter i Sverige, Polen, Tyskland, Tunisia og Frankrike, inntil han i 1970 ble professor ved det prestisjefylte Collège de France.

Foucault er blitt kategorisert som både strukturalist og postmodernist, og det politiske anslaget i tekstene hans har blitt koblet til både marxisme og konservatisme, sosialdemokrati og nyliberalisme. Slike store ord har det til felles at de skygger for kompleksiteten i hans forsøk på å etablere en kritisk analyse av det moderne samfunnets konstitusjon. Gjennom sine tekster var han i nærmest kontinuerlig bevegelse, med åpenhet for å tenke både seg selv og samfunnet på stadig nye måter.