KA_logo_v2

Nedbetalingsplan

På denne siden finner du en oversikt over våre nedbetalingsplaner. Merk at administrasjonsgebyret, samt første del av kursavgiften, har egne forfallsdatoer og at disse summene derfor ikke inngår i nedbetalingsplanene. Administrasjonsgebyret betales ved påmelding. Første del av kursavgiften for vårsemesteret 2024 betales innen 8. november eller ca. en uke etter studieopptak ved opptak etter 8. november.

Det påløper et gebyr på kr. 1 800 ved inngåelse av nedbetalingsplan. Denne kostnaden er inkludert i nedbetalingsplanene under.

For å bekrefte nedbetalingsplan for våren 2024, send følgende dokument signert til info@kulturakademiet.no innen 20. desember: Bekreftelse på nedbetalingsplan våren 2024.

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" eller "Historie og språk" med innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 49 500 NOK

Studentbolig 3 200 EUR

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 51 300 NOK + 3 200 EUR

1. avdrag (16. januar) 1 600 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. februar) 1 600 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. mars) 12 825 NOK (Kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. april) 12 825 NOK (Kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. mai) 12 825 NOK (Kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. juni) 12 825 NOK (Kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" eller "Historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 49 500 NOK

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 51 300 NOK

1. avdrag (16. januar) 11 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. februar) 8 000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. mars) 8 000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. april) 8 000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. mai) 8 000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. juni) 8 000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" med innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Studentbolig 3 200 EUR

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK + 3 200 EUR

1. avdrag (16. januar) 1 600 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. februar) 1 600 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. mars) 7 825 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. april) 7 825 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. mai) 7 825 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. juni 7 825 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK

1. avdrag (16. januar) 11 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. februar) 4 000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. mars) 4 000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. april) 4 000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. mai) 4 000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. juni) 4 000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semesterstudenter i fransk med innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Studentbolig 3 381 EUR

Gebyr for nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK + 3 381 EUR

1. avdrag (16. januar) 1 690,50 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. februar) 1 690,50 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. mars) 7 825 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. april) 7 825 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. mai) 7 825 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. juni) 7 825 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semesterstudenter i tysk med innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Studentbolig 3200 EUR

Gebyr for nedbetalingsplan 1800 NOK

Totalsum 31 300 NOK + 3200 EUR

1. avdrag (16. januar) 1600 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. februar) 1600 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. mars) 7825 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. april) 7825 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. mai) 7825 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. juni) 7825 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semesterstudenter i fransk eller tysk uten innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Gebyr for nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK

1. avdrag (16. januar) 11 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. februar) 4000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. mars) 4000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. april) 4000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. mai) 4000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. juni) 4000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av studieprogrammet "Årsstudium i fransk" med innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 25 500 NOK

Studentbolig 3 381 EUR

Gebyr for nedbetalingsplan 1800 NOK

Totalsum 27 300 NOK + 3381 EUR

1. avdrag (16. januar) 1 690,50 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. februar) 1 690,50 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. mars) 6 825 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. april) 6 825 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. mai) 6 825 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. juni) 6 825 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av studieprogrammet "Årsstudium i fransk/tysk" uten innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 25 500 NOK

Gebyr for nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 27 300 NOK

1. avdrag (16. januar) 7 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. februar) 4 000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. mars) 4 000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. april) 4 000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. mai) 4 000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. juni) 4 000 NOK (kursavgift 6/6)