KA_logo_v2

Nedbetalingsplan

Dersom du ønsker det, kan du få en nedbetalingsplan på kursavgiften og innkvarteringsavgiften med månedlige innbetalinger tilpasset utbetalingene fra Lånekassen. På denne siden finner du en oversikt over nedbetalingsplaner for våren 2023.

Merk at administrasjonsgebyret på kr. 4000, samt første del av kursavgiften, kr. 20 000, har egne forfallsdatoer og at disse summene derfor ikke inngår i nedbetalingsplanen. Administrasjonsgebyret betales ved påmelding. Første del av kursavgiften, kr. 20 000, betales innen 8. november eller ca. en uke etter studieopptak ved opptak etter 8. november.

Det påløper et gebyr på kr. 1 800 ved inngåelse av nedbetalingsplan. Denne kostnaden er inkludert i nedbetalingsplanene under.

For å bekrefte nedbetalingsplan, send følgende dokument signert til info@kulturakademiet.no innen 10. desember: Bekreftelse på nedbetalingsplan våren 2023.


Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" eller "Historie og språk" med innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 48 500 kr

Innkvartering 27 440 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 77 740 kr

1. avdrag (16. januar) 17 740 kr

2. avdrag (16. februar) 12 000 kr

3. avdrag (16. mars) 12 000 kr

4. avdrag (16. april) 12 000 kr

5. avdrag (16. mai) 12 000 kr

6. avdrag (16. juni) 12 000 kr

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" eller "Historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 48 500 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 50 300 kr

1. avdrag (16. januar) 12 300 kr

2. avdrag (16. februar) 7 600 kr

3. avdrag (16. mars) 7 600 kr

4. avdrag (16. april) 7 600 kr

5. avdrag (16. mai) 7 600 kr

6. avdrag (16. juni) 7 600 kr

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" med innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 45 500 kr

Innkvartering 27 440 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 74 740 kr

1. avdrag (16. januar) 14 740 kr

2. avdrag (16. februar) 12 000 kr

3. avdrag (16. mars) 12 000 kr

4. avdrag (16. april) 12 000 kr

5. avdrag (16. mai) 12 000 kr

6. avdrag (16. juni) 12 000 kr

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 45 500 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 47 300 kr

1. avdrag (16. januar) 12 300 kr

2. avdrag (16. februar) 7 000 kr

3. avdrag (16. mars) 7 000 kr

4. avdrag (16. april) 7 000 kr

5. avdrag (16. mai) 7 000 kr

6. avdrag (16. juni) 7 000 kr

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Semesterstudium i språk" med innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 25 500 kr

Innkvartering 27 440 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 54 740 kr

1. avdrag (16. januar) 12 740 kr

2. avdrag (16. februar) 8 400 kr

3. avdrag (16. mars) 8 400 kr

4. avdrag (16. april) 8 400 kr

5. avdrag (16. mai) 8 400 kr

6. avdrag (16. juni) 8 400 kr

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Semesterstudium i språk" uten innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 25 500 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 27 300 kr

1. avdrag (16. januar) 8 000 kr

2. avdrag (16. februar) 7 060 kr

3. avdrag (16. mars) 7 060 kr

4. avdrag (16. april) 7 060 kr

5. avdrag (16. mai) 7 060 kr

6. avdrag (16. juni) 7 060 kr

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Årsstudium i språk" med innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 22 500 kr

Innkvartering 27 440 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 51 740 kr

1. avdrag (16. januar) 11 740 kr

2. avdrag (16. februar) 8 000 kr

3. avdrag (16. mars) 8 000 kr

4. avdrag (16. april) 8 000 kr

5. avdrag (16. mai) 8 000 kr

6. avdrag (16. juni) 8 000 kr

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Årsstudium i språk" uten innkvartering via Studentbolig.

Kursavgift, ikke medberegnet første avdrag på kr. 20 000 22 500 kr

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 kr

Totalsum 24 300 kr

1. avdrag (16. januar) 8 300 kr

2. avdrag (16. februar) 3 200 kr

3. avdrag (16. mars) 3 200 kr

4. avdrag (16. april) 3 200 kr

5. avdrag (16. mai) 3 200 kr

6. avdrag (16. juni) 3 200 kr