KA_logo_v2

Nedbetalingsplan

På denne siden finner du en oversikt over våre nedbetalingsplaner. Merk at administrasjonsgebyret, samt første del av kursavgiften, har egne forfallsdatoer og at disse summene derfor ikke inngår i nedbetalingsplanene. Administrasjonsgebyret betales ved påmelding. Første del av kursavgiften for høstsemesteret 2024 betales innen 8. mai eller ca. en uke etter studieopptak ved opptak etter 8. mai.

Det påløper et gebyr på kr. 1 800 ved inngåelse av nedbetalingsplan. Denne kostnaden er inkludert i nedbetalingsplanene under.

For å bekrefte nedbetalingsplan for høsten 2024, send følgende dokument signert til info@kulturakademiet.no innen 20. juni: Bekreftelse på nedbetalingsplan høsten 2024.

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi og kultur" med innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for høsten 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 55800 NOK

Studentbolig 3400 EUR

Gebyr nedbetalingsplan 1800 NOK

Totalsum 57600 NOK + 3400 EUR

1. avdrag (16. juli) 1700 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. august) 1700 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. september) 14400 NOK (Kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. oktober) 14400 NOK (Kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. november) 14400 NOK (Kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. desember) 14400 NOK (Kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi og kultur" uten innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for høsten 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 55800 NOK

Gebyr nedbetalingsplan 1800 NOK

Totalsum 57600 NOK

1. avdrag (16. juli) 9600 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. august) 9600 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. september) 9600 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. oktober) 9600 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. november) 9600 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. desember) 9600 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semesterstudenter i fransk eller tysk språk og kultur med innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for høsten 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 32800 NOK

Studentbolig 3581 EUR

Gebyr for nedbetalingsplan 1800 NOK

Totalsum 34600 NOK + 3581 EUR

1. avdrag (16. juli) 1790,50 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. august) 1790,50 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. september) 8650 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. oktober) 8650 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. november) 8650 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. desember) 8650 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semesterstudenter i fransk eller tysk språk og kultur uten innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for høsten 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 32800 NOK

Gebyr for nedbetalingsplan 1800 NOK

Totalsum 34600 NOK

1. avdrag (16. juli) 9600 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. august) 5000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. september) 5000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. oktober) 5000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. november) 5000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. desember) 5000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)