KA_logo_v2

Nedbetalingsplan

På denne siden finner du en oversikt over våre nedbetalingsplaner. Merk at administrasjonsgebyret på kr. 4000, samt første del av kursavgiften, kr. 20 000, har egne forfallsdatoer og at disse summene derfor ikke inngår i nedbetalingsplanene. Administrasjonsgebyret betales ved påmelding. Første del av kursavgiften for høstsemesteret 2023, kr. 20 000, betales innen 8. mai eller ca. en uke etter studieopptak ved opptak etter 8. mai. Tilsvarende betales første del av kursavgiften for vårsemesteret 2024, kr. 20 000, innen 8. november, eller ca. en uke etter studieopptak ved opptak senere enn 8. november.

Det påløper et gebyr på kr. 1 800 ved inngåelse av nedbetalingsplan. Denne kostnaden er inkludert i nedbetalingsplanene under.

For å bekrefte nedbetalingsplan for høsten 2023, send følgende dokument signert til info@kulturakademiet.no innen 1. juni: Bekreftelse på nedbetalingsplan høsten 2023.

Egenerklæring for nedbetalingsplan for våren 2024 vil bli tilgjengelig i løpet av høsten.

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" eller "Historie og språk" med innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for høsten 2023 og våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 49 500 NOK

Studentbolig 3 000 EUR

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 51 300 NOK + 3 000 EUR

1. avdrag (16. juli/16. januar) 1 500 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. august/16. februar) 1 500 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. september/16. mars) 12 825 NOK (Kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. oktober/16. april) 12 825 NOK (Kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. november/16. mai) 12 825 NOK (Kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. desember/16. juni) 12 825 NOK (Kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" eller "Historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for høsten 2023 og våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 49 500 NOK

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 51 300 NOK

1. avdrag (16. juli/16. januar) 11 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. august/16. februar) 8 000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. september/16. mars) 8 000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. oktober/16. april) 8 000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. november/16. mai) 8 000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. desember/16. juni) 8 000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt første semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" med innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for høsten 2023.

Kursavgift, andre delbetaling 49 500 NOK

Studentbolig 3 000 EUR

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 51 300 NOK + 3 000 EUR

1. avdrag (16. juli) 1 500 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. august) 1 500 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. september) 12 825 NOK (Kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. oktober) 12 825 NOK (Kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. november) 12 825 NOK (Kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. desember) 12 825 NOK (Kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" med innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Studentbolig 3 000 EUR

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK + 3 000 EUR

1. avdrag (16. januar) 1 500 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. februar) 1 500 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. mars) 7 825 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. april) 7 825 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. mai) 7 825 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. juni 7 825 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt første semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for høsten 2023

Kursavgift, andre delbetaling 49 500 NOK

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 51 300 NOK

1. avdrag (16. juli) 8 550 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. august) 8 550 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. september) 8 550 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. oktober) 8 550 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. november) 8 550 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. desember) 8 550 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for studenter på sitt andre semester av programmet "Filosofi, samfunn, historie og språk" uten innkvartering via Studentbolig. Informasjonen gjelder for våren 2024.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Gebyr nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK

1. avdrag (16. januar) 11 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. februar) 4 000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. mars) 4 000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. april) 4 000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. mai) 4 000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. juni) 4 000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semester- og årsstudenter i fransk eller tysk med innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for høsten 2023.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Studentbolig 3 000 EUR (tysk)/3 167 EUR (fransk)

Gebyr for nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK + 3 000 EUR/3 167 EUR

1. avdrag (16. juli) 1 500 EUR / 1 667 EUR (studentbolig 1/2)

2. avdrag (16. august) 1 500 EUR (studentbolig 2/2)

3. avdrag (16. september) 7 825 NOK (kursavgift 1/4)

4. avdrag (16. oktober) 7 825 NOK (kursavgift 2/4)

5. avdrag (16. november) 7 825 NOK (kursavgift 3/4)

6. avdrag (16. desember) 7 825 NOK (kursavgift 4/4 + gebyr for nedbetalingsplan)

Nedbetalingsplan for semester- og årsstudenter i fransk eller tysk uten innkvartering via Studentboliger. Informasjonen gjelder for høsten 2023.

Kursavgift, andre delbetaling 29 500 NOK

Gebyr for nedbetalingsplan 1 800 NOK

Totalsum 31 300 NOK

1. avdrag (16. juli) 11 300 NOK (kursavgift 1/6)

2. avdrag (16. august) 4000 NOK (kursavgift 2/6)

3. avdrag (16. september) 4000 NOK (kursavgift 3/6)

4. avdrag (16. oktober) 4000 NOK (kursavgift 4/6)

5. avdrag (16. november) 4000 NOK (kursavgift 5/6)

6. avdrag (16. desember) 4000 NOK (kursavgift 6/6 + gebyr for nedbetalingsplan)