KA_logo_v2

Nettforelesning Exphil - Logikk: tolkning og presisering

Pensum til forelesningen

Vitenskap og språk: s. 141-157


Oppgaver til forelesningen

Del 1. Introduksjon til logikk

1) Gi en kort redegjørelse for kjennetrekk ved logikken og dets utvikling i grove trekk.

2) Ta stilling til spørsmålet «er logikk nyttig?» og drøft om hvorvidt logikk vil være relevant for ditt arbeids- og/eller studieliv.

Del 2. Introduksjon til tolkningslære

1) Lag en tolkningsliste med utgangspunkt i Donald Trump sin tweet T0: «Falske Nyheter har nådd nye høyder» Forsvar en av tolkningene som en presisering av T0.

2) Lag en tolkningsliste med utgangspunkt i T0: «Mennesket er fritt» og forsvar en av tolkningene som en presisering av T0.

3) Lag minst tre rimelige tolkninger av T0: «Vi går en usikker fremtid i møte». Gi en begrunnelse for at en av tolkningene kan forsvares som en presisering av T0.

4) Lag en tolkningsliste med utgangspunkt i Donald Trump sin tweet T0: «MUREN gjør en veldig stor forskjell.» Forsvar en av tolkningene som en presisering av T0.

5) Lag en tolkningsliste med utgangspunkt i Donald Trump sin tweet T0: «… Og så kom en pest, en stor og kraftig pest, og verden kom aldri til å bli den samme igjen.» Forsvar en av tolkningene som en presisering av T0.

Del 3. Tilsynelatende enighet/uenighet

1) Bruk de mest påstandsulike tolkningene fra tolkningslisten din for «Falske Nyheter har nådd nye høyder» til å lage en skinnuenighet.

2) Bruk de mest påstandsulike tolkningene fra tolkningslisten din for «Mennesket er fritt» til å lage en skinnenighet.

3) Bruk de mest påstandsulike tolkningene fra tolkningslisten din for «Vi går en usikker fremtid i møte» til å lage en skinnuenighet.

4) Bruk de mest påstandsulike tolkningene fra tolkningslisten din for «MUREN gjør en veldig stor forskjell» til å lage en skinnenighet.

5) Bruk de mest påstandsulike tolkningene fra tolkningslisten din for «… Og så kom en pest, en stor og kraftig pest, og verden kom aldri til å bli den samme igjen» til å lage en skinnuenighet.