KA_logo_v2

Nettforelesning Historie 1536-1870. Nyere norsk historie: fra adelsvelde til enevelde

Pensum til forelesningen:

Dyrvik s. 21–99. Blom m. fl. s. 126–132.


Kontrollspørsmål til forelesningen:

Del 1: 
Hvilke motiver lå bak kong Kristian 3. beslutning om å gjøre Norge til et lydrike?

Hvilken fremgangsmåte benyttet danskene for å innføre reformasjonen i Norge?

Del 2:
Hvilke faktorer lå til grunn for 1600- og 1700-tallets kriger mot Sverige? 

Gjør rede for de innenrikspolitiske konsekvensene av krigene.

Del 3:
I hvilken grad kan de danske kongenes enevoldsmakt sies å ha vært en realitet?

Gjør rede for forskjellen mellom en domenestat seg fra en skattestat