KA_logo_v2

Nettforelesning Historie - De lange linjene frem til 1814

Pensum til forelesningen:

Dyrvik s. 181–259 og s. 284– 294.


Oppgaver til forelesningen:

Del 1

Gjør rede for merkantilismen som økonomisk modell. 

I hvilken grad kan man si at Norge ble økonomisk utbyttet av Danmark i tidsrommet 1720-1814?

Del 2

Hva karakteriserte forholdet mellom den dansk-norske staten og folket på 1700-tallet?

Drøft følgende påstand: "Strilekrigen og Lofthusopprøret demonstrerer at den danske staten undertrykket den norske bondestanden."

Del 3

Hvilke tiltak iverksatte danske myndigheter for å berge Norge gjennom den britiske blokaden i 1807-1814?

Drøft hvorvidt den norske Grunnloven kom i stand pga ytre eller indre begivenheter.