KA_logo_v2

Nettforelesning Historie: Politisk utvikling, inkludert organisasjonsframvekst, ca. 1815-1870

Pensum til forelesningen

  1. Myhre s. 11–68 og s. 137-162. Blom m.fl.: 213-253.

Oppgaver til forelesningen

Del 1

  • Hvilke to hovedprinsipper ligger til grunn for den norske Grunnloven, og hvordan kom de til uttrykk rent institusjonelt?
  • Grunnloven ble betraktet som et forbilde av samtidens Europa, men hadde likevel klare begrensninger. Drøft hvorvidt dette gjør Grunnloven til en liberal eller illiberal forfatning

Del 2

  • Gjør rede for embetsmennenes politisk filosofi
  • På hvilke måter ble embetsmennenes politiske dominans utfordret av henholdsvis bønder og arbeidere i løpet av 1800-tallet?

Del 3

  • Hvordan gikk norske myndigheter fram for å bygge en norsk nasjonal identitet?
  • På hvilken måte kan 1800-tallets norske nasjonalisme sies å ha kombinert elementer fra både den franske og den tyske nasjonalismen?